Herbestemmming voor de Mot en Kruikenburg

De gemeenteraad van 12 augustus zette het licht op groen om een herbestemmingsonderzoek te starten voor kasteel Kruikenburg en kasteel De Mot in Ternat.

 

Kasteel De Mot is het voormalige gemeentehuis van de gemeente Ternat. Na de intrek in de nieuwbouw in 2015 kwam dit gebouw leeg te staan. In het oude gemeentehuis is voorlopig de fietsbibliotheek ondergebracht, maar eerst was, op basis van een gemeentelijke procedure, de uitbating toegekend aan privépersonen die van het gebouw een bistro / onthaalpunt wensten te maken. Zij zouden ook de nodige investeringen doen in de infrastructuur in ruil voor het gebruik gedurende lange periode. Een complex dossier maar de gemeente besluit nu kasteel De Mot een andere bestemming te geven.

 

Het lokaal bestuur Ternat start tegelijk een herbestemmingsonderzoek voor kasteel Kruikenburg, dat momenteel eigendom is van de Broeders van de Christelijke Scholen. Een deel van het kasteel wordt nu gebruikt door de school, een deel wordt bewoond door de broeders. Het aantal broeders neemt echter af, dus vroeg of laat komt dit kasteel leeg te staan. “Kasteel Kruikenburg is een echt pareltje en ligt midden in het gemeentelijk park. Daarom willen we onze verantwoordelijkheid nemen om ook dit kasteel op lange termijn een goede bestemming te geven en zo te bewaren voor de toekomst”, aldus schepen Desmet.

  

Beide onderzoeken samen worden geraamd op 50.000 tot 60.000 euro, waarvan 80% door Vlaanderen gesubsidieerd.

 

Belleman