Het blijft in het nieuws…

Voorakkoorden blijven het nieuws halen. Politicoloog Carl Devos in zijn column van vandaag in de krant “De Morgen”:

Door die grote verscheidenheid en verschillende contexten zijn voorakkoorden niet over één kam te scheren, niet globaal te veroordelen. Wat evenwel voor alle akkoorden geldt is dat ze allemaal, zonder uitzondering, publiek gemaakt moeten worden…

…In de lange verkiezingsprocedure moeten ook alle andere courante stappen, die veel minder impact hebben op het lokale bestuur, transparant gezet worden. En als het dan toch maar om intentieverklaringen gaat: leg die intenties in alle openheid aan de kiezer voor, die er zich dan ook beter geïnformeerd en duidelijker kan over uitspreken. De stelling dat de kiezers maar tussen de lijnen moeten lezen en ze, zonder het eigenlijk zelf te beseffen, voorakkoorden altijd (doorgaans onbewust) al dan niet mogelijk maken – en ze daardoor democratisch zouden zijn – getuigt van verregaande arrogantie. Verborgen voorakkoorden zijn altijd een vorm van bedrog, zelfs als er van postjespakkerij geen sprake is en ze enkel nobele doelen dienen…

…Weinig politici zullen spontaan of zelf voorakkoorden uit het verborgene halen. Ze moeten gedwongen worden. Onder andere door meer aandacht en betere kwaliteit van media, nationale en andere, voor de lokale politiek en kiesstrijd. Die aandacht mag ruimer zijn dan elke zes jaar even verontwaardigd wijzen op de belangrijke en spectaculaire voorakkoorden. Er valt bovendien nog veel meer te vertellen over de bestuurskracht van gemeenten en de slagkracht van de lokale democratie, de plaats voor experiment en vernieuwing…

Wie alles wil lezen: https://www.demorgen.be/opinie/verborgen-voorakkoorden-zijn-altijd-een-vorm-van-bedrog-b2ac6201/

Belleman