Het kan dus ook anders in Ternat

Wie gisterenavond naar de Ternatse gemeenteraad was gekomen om opnieuw getuige te zijn van bits gekissebis tussen de raadsleden was eraan voor zijn moeite. Nochtans stond opnieuw het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Cleyn Reuken op de agenda. Dit plan moet een oplossing bieden voor het bedrijf De Marie.

Het kan blijkbaar ook anders, oef!

Met gezond verstand en enigszins eensgezind zoekend naar de beste oplossing voor een moeilijke situatie, dit was het scenario dat niemand nog durfde verhopen na het luide krakeel van de vorige gemeenteraad. Oppositie en meerderheid vonden mekaar in een weloverwogen correctie van dit RUP. Niet dat het ideaal uiteindelijk bereikt is, daarvoor was dit dossier al te lang aan het rotten, maar we leven nu eenmaal in een landje van noodzakelijke compromissen die maken dat het gewone leven verder zijn gang kan gaan.

Burgemeester Luc, bijgestaan door adviserende ambtenaren van allerhande pluimage ( eigen mensen, CD&V en NV-A) kon de oplossing aan de raad voorstellen. Grosso modo komt het neer op het schrappen van de nabestemming wonen. Als het bedrijf zou stoppen, zou het terrein bouwgrond worden, een cadeau van formaat. Dit was een brug te ver voor velen en daarom wordt dit opgenomen in een globaler plan Kernversterking genaamd, dat de woonkernen van Lombeek,Ternat en Wambeek moet onder de loep nemen.

De Marie dient ook een grotere groenbuffer aan te leggen. Deze moet het geluid en het stof beter weren voor de omwonenden. De mobiliteitsproblemen komen aan bod in het nieuwe mobiliteitsplan waar de gemeente mee bezig is en waar al wat hoorsessies met de bevolking werden afgerond.

De oppositie beloofde deze afwikkeling van nabij te volgen en toe te zien op het sanctioneren indien er opnieuw onwettelijkheden in dit dossier zouden opduiken. Meerderheid (eens niet verdeeld…) en oppositie keurden het aangepaste RUP goed. Voor het bedrijf een oplossing, net als voor de lokale tewerkstelling.

Hopelijk werd er door iedereen iets geleerd gisterenavond: inhoudelijk sterk overleg loont beter dan vechtend over de straat rollen.

 

Belleman