Het paard van de Sint

Wie kent het nog, het mooie witte paard van Sinterklaas met, ernaast lopend, de knecht van ietwat andere kleur waarvan we de naam niet mogen noemen.

Wel geachte heer Tommelein, burgemeester van de mooie stad Oostende, die naam roep ik in om mijn strandreservatie te schrappen voor vandaag. Ik heb mijn zandkorrels liefst droog.
Ik probeerde uw diensten telefonisch te bereiken maar ik vrees dat de lijnen roodgloeiend staan. Nu rood niet meer aan het bestuur zit, mag deze kleur opnieuw gebruikt worden. Toch nog iets wat warmte geeft aan onze kust.

U vraagt zich af wat de Sint hier komt doen? Dan kent meneer de burgemeester zijn klassiekers niet en dat zou me stellig verwonderen!
"Slecht weer vandaag" was de originele naam van het edele dier van Hugo Mathijssen Hopelijk blijft het de komende weken niet te lang meer rondwaren in onze contreien.
Misschien zit er dan toch nog een reservatie in wat later op de maand gecombineerd met een mosseltje of een "Fine d'Ostende"?

Mijn gemeende groeten vanuit de natte Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO)

Hoogachtend
De Voorzitter