Het volk aan de macht!

Het zou kunnen een slogan zijn voor één van de rooiere partijen in het naburige koninkrijk! In onze Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) hebben we echter geen nood aan slogans en de daarbij horende dure communicatiebureaus. Wij, of liever onze Voorzitter, doet dit gewoon elke dag: luisteren naar wat het volk wenst en dan pas beslissen wat hij in gedachten had. Er bestaat een woord voor: volksdemocratie, wat een mooie theorie! Zonder Tik Tok-dansjes of Instagram-foto’s…

 

Met de strapatsen van oud-VU-lid en super burgemeester en minister Somers in het naburige graafschap stond onze stevige staatshuishouding bijna in vraag! Met zijn nieuw decreet “ter versterking van de lokale democratie”waardoor er al een paar burgemeesters dienden op te stappen, was er ook gemor te horen in onze lieflijke pastorale omgeving van de Onafhankelijke.

 

Danira! Zij stak opnieuw het vuur aan de lont en stelde bijna openlijk het bewind van onze Doorluchtige  in vraag. Het was echter maar een kort lontje zodat het een klein pissevlammetje bleef. Toch deed het onze grote Roerganger een seconde lang het hoofd fronsen. Hij zag al toestanden zoals in het buitenland: ontevredenen op straat, tolken die dienen gerepatrieerd, luchthavens die omsingeld worden en iedereen zijn baard laten staan. Afgaan ist dan!

 

Het mediageile lid van het bestuur dat denkt oppositie te moeten voeren tegen onze grote Leider was echter één ding vergeten: ons politieke systeem heeft maar één partij! Er is dus geen alternatieve coalitie mogelijk, laat staan dat er hier iemand wakker van ligt! Tevredenheid alom en luid gemor bij deze na-aperij van Danira, wat het buitenland doet interesseert immers onze 48 (-1) inwoners niet!

 

Iedereen is tevreden, buiten hier of daar een hobby tomatenkweker die de schimmels ziet aan zijn met liefde geteelde planten. Stel je voor onze illustere Voorzitter in vraag stellen, hoe durft ze! Zelfs de vier koeien van pachter Petrus hadden meewarig met hun kop geschud bij zoveel nutteloze lef!

 

Belleman