Het was de moeite waard!

Het populairste woord werd…. tromgeroffel op de achtergrond, een mooie madam in ne comminizong (Aurore?)  die Belleman niet kan betalen en op een indrukwekkende trap, draagt een plakkaat met het woord: Oelettervoesj!!! Het woord door jullie allen gekozen.

Skippenaisjel (met dank aan Jeannine van Nuyt) en piksossis werden samen zeer waardig tweede.

Betekenis van het woord oelettervoesj (voor aanvulling vatbaar) geleidelijk aan, doe voesj  je zal wel zien.

Voorbeelden: Oeletervoesj wordt hij wel slimmer! Zijn schoonmoeder zal oelettervoesj nog wel leren dat ze zich niet te veel moet moeien. Oelettervoesj zullen ze nog wel leren wat echte politiek is.

Allemaal voorbeelden uit het leven gegrepen.

Bij deze verkiezing enkel winnaars!

Zoals bij de Amerikaanse verkiezingen zijn er bij deze verkiezing van het Ternatse dialectwoord enkel winnaars: de vele dialectwoorden die onder onze aandacht komen en terecht een plaats opeisen binnen het Ternatse cultureel erfgoed.

Om hier opnieuw iets mee te gaan doen zijn er grotere dialectspecialisten en mensen die de plaatselijke gebruiken en tradities goed kennen. Wijlen Robert Vandercruys was zo iemand.

Voelt iemand zich geroepen? Weet dat het de mensen boeit. Ook jongere mensen komen zo opnieuw in contact met hun lokale taal die ze misschien enkel maar gehoord hebben maar zelf nooit gesproken noch geleerd hebben.

Net zoals in de USA hadden ook hier de inwijkelingen soms geen flauw benul wat allemaal voorbijkwam, laat staan dat ze alle woorden begrepen. In Aalst organiseert men “integratiecursus Oiljsters” voor wie het plaatselijke taaltje wenst te leren. Niet alleen de blanke medemens bevolkt er de schoolbank. Een ideetje om af te toetsen?

Er rest Belleman nog jullie allen te bedanken voor de spontane medewerking en uitgebreide reacties. Het voelt goed aan dat een steriel medium zo hartverwarmend kan verbinden. Ternat is de werkelijke winnaar!

Vergeet jullie kazzekei maar niet aan te trekken. Nog wat possensje en de zon zou wel eens met vakantie kunnen vertrekken. Anuires zijn de mjeirlongs al vertrokken en oelettervoesj  kunnen we skofferdaaïnen.

Ah ja, nog een détail: de verkozen woorden hebben alle beloofd om te gaan zetelen… Verdekke ik kan het me niet laten!

Belleman