Hevige reacties niet onverwacht

Er komen hevige reacties op het verdwijnen van de gemeenteschool op de Nieuwbaan.

Ik heb drie redenen: 1. De sociale media die er steeds stevig tegenaan gaan. 2. betrokkenen (leerkrachten en ouders) werden te lang in het ongewisse gelaten. 3. Het gaat om de keuze voor een opvoedingsmodel, -project. Wie een school louter bedrijfsmatig benadert, weet niet waarover hij/zij spreekt. Het gaat hier om kinderen, het hoogste goed, en geëngageerde werknemers, hoeveel problemen er in het verleden ook al mogen geweest zijn. Dat steek je niet zomaar in je zak, dat raakt binnenin. Slechte politiek die hiermee geen rekening houdt.

Wie mij kent weet dat ik zelf altijd resoluut gekozen heb voor vrij onderwijs en voor een uitgesproken opvoedingsproject waar ik me heel goed kon in vinden. Dit echter in volle respect voor mensen die anders kiezen en werken in het GO-onderwijs of gemeentelijk en provinciaal onderwijs. Deze mensen, leerkrachten en ouders kiezen voor dit laatste omdat ze akkoord gaan met het project dat dergelijk onderwijs aanbiedt. Het is een dure manier van onderwijs organiseren maar een die de godsdienstige of filosofische overtuiging van zijn belanghebbenden respecteert.

Ik meen dat mijn derde reden (opvoedingsproject) het zwaarste doorweegt als verklaring voor de reacties. Mensen kiezen niet alleen voor de school omdat ze om de hoek ligt maar omdat ze (hopelijk) ook kiezen voor een project in dit geval dit van het gemeentelijk onderwijs, dat georganiseerd respect dient te betuigen voor alle overtuigingen. Niet dat dit niet gebeurt in het vrij onderwijs, maar in het andere systeem is het wettelijk georganiseerd en verplicht. Dit valt nu weg voor die ouders en leerkrachten die bewust bezig waren met deze manier van opvoeden. Men voelt zich bedrogen in zijn keuze en blijft verweesd achter.

Wil het kind op de school in de buurt blijven zal het zijn in een ander project, zeg maar een andere school want de zusters van de christelijke scholen (Vorselaar) hebben een sterk geprofileerd opvoedingsproject. Willen de leerkrachten van de gemeenteschool dit project? Werd hier ooit met hen vooraf over gesproken of bleef het bij een zakelijke harde boodschap in een raadszaal waar men de vijandigheid bijna kon van de grond schrapen? Willen de ouders deelnemen aan dit project of blijven ze kiezen voor het gemak van de buurtschool. De toekomst zal het uitwijzen.

Ik ken voorlopig de exacte afspraken niet tussen beide organiserende besturen, dat hoeft ook niet, dat is interne keuken die eerst moet opgekuist voorleer er een duidelijke communicatie kan gevoerd worden.

Een andere bedenking die bij me opkomt; werd er bij de overname gesproken over de zeer verschillende opvoedingsmodellen of ging het louter om timing, het financiële en de nieuwe noodzakelijke infrastructuur? Ging het om het bedrijfsmatige of het opvoedkundige?

Mijn laatste vraag: de gemeente voorziet in het budget 1 miljoen euro voor de gronden van de nieuwe school aan de Dahlialaan. Een hoge prijs en een mooie som voor “de Droomgaard”. Is dit een geschenk aan Vorselaar voor het overnemen van de Nieuwbaan of volgen hier nog andere afspraken? 1 miljoen gemeentelijk geld voor een onderneming die tenslotte niet gemeentelijk blijft, is heel veel. Het is zelfs meer dan de kostprijs van twee voetbalvelden in kunstgras.

Belleman