Inhoudelijk akkoord meteen voorgesteld

De nieuwe bestuursploeg CD&V-Volks en Voor Ternat stelde meteen na de installatie hun bestuursakkoord voor.

Ik persoonlijk heb nog niet geweten dat hier meteen de inhoudelijke kaart in alle openheid wordt getrokken. Het was even wennen, zeker omdat dit akkoord werd voorgesteld door de leden van de meerderheid en niet alleen de leden van het college van burgemeester en schepenen.

We gaan de belangrijkste elementen van dit akkoord voorstellen aan jullie zodat jullie nadien niet kunnen zeggen “we wisten het niet”. Zoals jullie al vaker konden lezen is Belleman immers een belangrijk voorstander van de verantwoordelijkheid van de burger en een gezonde democratische controle van het bestuur op welk niveau dan ook. Daar de gemeente onze eerste en belangrijkste biotoop is, vinden we het goed allen hierover zoveel mogelijk te informeren. Beschouw dit schrijfsel maar als een mooie intentieverklaring en weet dat bij een nieuw jaar, welke ook onze politieke overtuiging is, aanvankelijk wat goodwill mag overheersen.

Hieronder geef ik letterlijk de inleiding van dit nieuwe akkoord.

Belleman

“In Ternat, Wambeek en Lombeek is het aangenaam wonen. Er is groen en rust, maar er beweegt ook heel wat. Onze gemeente leeft en dat willen we zo houden. CD&V en Volks en Voor Ternat versterken wat goed is en maken van Ternat, Wambeek en Lombeek een voorbeeld voor de omringende gemeenten.

De gloednieuwe bestuursploeg zet in op een toekomstgericht, efficiënt en ambitieus beleid. Inspraak, doordachte investeringen en duurzaamheid vormen de basis voor een krachtdadige én mensgerichte aanpak.

BURGERS BESLISSEN MEE

De burger krijgt een prominente plaats in het beleid. Bestuurders en burgers, ambtenaren, ondernemers, wijken en verenigingen maken samen werk van onze gemeente. Burgers krijgen inspraak en geven het bestuur een stevige duw in de rug.

DOELGERICHT INVESTEREN

Investeringen zijn nodig. Zo wordt er dringend een inhaalbeweging gemaakt op vlak van mobiliteit en toegankelijkheid. Denk maar aan de wankele stoepen en doodlopende fietspaden. Met langetermijnplanning als leidraad, zorgen we ervoor dat elke investering het verschil maakt.

DUURZAAM AANPAKKEN

Beslissingen zijn er niet enkel voor morgen. Ook de generaties van overmorgen verdienen een gemeente waar het goed wonen is. Op lange termijn denken en over de domeinen heen werken, resulteert in sterk beleid. Ternat maakt zich op voor een leefbare toekomst.

VERSTERKEN WAT GOED IS

Onze gemeente beschikt over een mooi vrijetijdsaanbod en een bruisend verenigingsleven met talloze vrijwilligers. Er is een aanbod voor iedereen, van jong tot oud en onze geografische ligging geeft eindeloos veel mogelijkheden. Maar alles kan beter. We versterken wat al goed werkt, communiceren duidelijker en stemmen initiatieven op elkaar af. Zo genieten straks nog meer mensen van Ternat.

CD&V en Volks en Voor Ternat legden hun verkiezingsprogramma’s naast elkaar. We bekeken waar onze visies gelijklopen en waar we elkaar konden aanvullen. Dit is de samenvatting van een erg intensief traject dat we gedurende de afgelopen maanden aflegden. Maar het stopt hier uiteraard niet. Dit bestuursakkoord is het uitgangspunt voor een ambitieus beleid dat we samen gaandeweg verder vormgeven.

In de loop van 2019 wordt dit bestuursakkoord omgezet in een financieel meerjarenplan 2020-2025.”