Johnny Depp komt

niet naar de Ploter, de nieuwe programmatie heeft immers geen gaatje meer vrij. En nu ik, na het beëindigen van het proces tussen Amber en Johnny opnieuw jullie welwillende aandacht heb is er tijd voor belangrijke boodschappen.

De Ploter wordt immers 40 en wie niet in een oorlogsbunker op de Bieshoop zit, zal moeilijk aan het feest voorbij kunnen.

Toen Gerard Platteau in 1976 burgemeester werd van de nieuwe fusiegemeente Ternat ontstond een nieuwe dynamiek. Niet alleen in Ternat, het Vlaamse culturele landschap zou diepgaand veranderen met nieuwe culturele centra die werden geopend. Gerard had een neus voor wat er leefde bij de mensen en zo smeedde hij samen met zijn Liedekerkse vriend Armand Wijnant enthousiaste plannen, één ervan was de bouw van de Ploter.

De twee culturele Bourgondiërs vulden mekaar wonderwel aan. Het nieuwe Ternat wou investeren in het cultuur- en verenigingsleven en Armand wist perfect zijn weg in de hogere echelons van het cultuurbeleid in ons Vlaanderen. Zo werd er een nieuw centrum gebouwd op de plaats waar het Lombeekse gemeentehuis stond en vele Lombekenaren hun broek hadden versleten bij meester Verertbruggen.

Ruimte voor Cultuur … in Lombeek! Vergaderlokalen, feestzaal, tentoonstellingsruimte, cafetaria alles kreeg netjes zijn plaats binnen een eigentijdse architectuur die rekening hield met wat er nog restte van de oude gebouwen. Het geld was er blijkbaar en we schrijven 1983 als de Ploter zijn nieuwe deuren opende. Marleen Platteau, dochter van, en de mij niet onbekende Ingrid De Vos trokken als tandem het nieuwe centrum op gang. Het werd hard werken maar de impact van het centrum, ook in de bredere regio, was van bij aanvang groot.

Mensen stroomden toe, de nood was er. Verenigingen vonden onderdak, artiesten die normaal enkel in Gent of in Brussel te zien waren vonden de weg naar Lombeek. Toen Ingrid nadien secretaris werd van het OCMW beschikte Marleen al over een onderlegd team dat durfde uitpakken met vernieuwende programmatie.

Nu staan we 40 jaar verder! Toen de deuren zich gisteren automatisch openden, kwamen er heel wat herinneringen naar boven. Belleman was immers ook jaren actief betrokken bij de Ploter en de Cultuurraad, een mooie en intense tijd waar veel kon.

Jullie moeten nu nog twee dingen zelf doen: ga snuisteren op de site van de Ploter en je zal een sterke en ruime programmatie vinden. Je vindt deze trouwens ook terug in de fraaie programmabrochure die je recent in je bus kreeg.

Belangrijk bij dit alles: weet dat de ticketverkoop start op zaterdag 11 juni!

02/582.44.33 en info@ccdeploter.be

Bijgaande foto toont Jana, Pieter en Klaas die de verjaardagstaart torsen omringd door bestuursleden.

Belleman