Kap

Het moet zowat 65 jaar (!) geleden zijn dat we de eerste stappen zetten in een wel gevulde schoolcarrière. Het schooltje in mijn dorp was niet te groot maar wel op mensenmaat. Iedereen kende iedereen, de sociale controle was indirect groot en veel van je klasgenoten bleven je bij en werden vriend.

In ons eerste kleuterklasje gaf er een mevrouw les, ze ververste ook pisdoeken indien nodig (neen niet bij mij…). Ze droeg een breed, lang zwart kleed met bijhorende kap die strak gesteven haar omvangrijke hoofd omvatte. Het bleek een kloosterzuster te zijn en het dragen van een ‘kap’ of hoofddeksel behoorde tot haar voorgeschreven uniform en waren uiterlijke tekenen van haar religieuze overtuiging. De gewone mensen die langskwamen waren wat bevreesd voor haar maar toonden ook respect.

Vandaag is men binnen onderwijs nog steeds op zijn hoede voor mensen met een hoofddeksel, of het nonnetjes zijn durf ik te betwijfelen.

Belleman