Mannen maken plannen

Het was gisteren een bewogen avond in de naburige Vrijstaat Ternat. Het moet belangrijk geweest zijn want de grote zaal van de Ploter zat drie kwart vol. Onder hen onze Doorluchtige Voorzitter van de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) die kwam stage lopen in het leiden (of is het lijden) van dergelijke vergaderingen. Vooraan stond schepen voor (im)mobiliteit Gunther Desmet met naast hem een vreemde meneer van een studiebureau.

Wat de schepen vertelde was terzake en vrij duidelijk. Technisch sterker dan het bureau? Dit nam niet weg dat er uit de zaal toch wat kritische opmerkingen kwamen. Mensen met een probleem voor de deur maken van deze gelegenheid gebruik om hun probleem aan te kaarten, we leven nu eenmaal in een participatieve democratie. Problemen zoals de overvolle Keizerstraat, de tunnel onder de spoorweg Assesteenweg en het megalomane plan voor woningen aan de Dahlialaan konden niet ontbreken en terecht.

De antwoorden waren soms klaar en als de schepen het niet wist gaf hij het ook ruiterlijk toe.

Het verkeerskluwen in Ternat goed organiseren is een schier onmogelijke taak, men kan enkel zijn best doen en hopen op goodwill van omwonenden. Tabula rasa maken is nu eenmaal onmogelijk in Ternat. Een schone en snelle verkeersoplossing is in weinig Vlaamse gemeenten mogelijk. Koning auto heeft te lang geregeerd. Wat niet maakt dat er weinig politici rondlopen die voldoende politieke moed tonen in deze dossiers. Ook op Vlaams niveau doet men wanhopige pogingen om een beleid op poten te krijgen terwijl men al angstig kijkt naar de volgende verkiezingen.

Men doet soms zijn best maar draagt de tol van een ergerlijk verleden van Vlaamse kortzichtigheid en gesjacher. Fietsers, voetgangers en knalpotten zullen in respect een evenwicht moeten vinden. Dit gaat niet zonder slag of stoot zoals u wel weet. Belanghebbenden zien mekaar nog te veel als tegenstanders.

Wat onze visionaire Voorzitter opperde na de vergadering: " Misschien kan de Vrijstaat wat paal en perk stellen aan woonuitbreidingen en industriezones klein en groot. Groei kent ook zijn beperkingen. Als men dit niet erkent wordt de ellende enkel maar groter."

Hij vraagt voor dit advies deze keer geen vergoeding, in tegenstelling tot het ingehuurde studiebureau...Een geuze gaat er altijd wel in.

Belleman