Meerderheid heeft geen meerderheid meer in Ternat

De Vlaamse voogdijoverheid verplicht de gemeenten nog dit werkjaar om het OCMW op te nemen in de gemeentelijke diensten, de zogenaamde “inkanteling”, een van de illustere ideeën van mevrouw Homans.  In de praktijk betekent dit voor de mensen die gebruik maken van deze diensten niet zo echt veel. Toch verdwijnt de aparte OCMW-raad en de OCMW-secretaris wordt tevens lid van het gemeentepersoneel.

In Ternat was binnen het managementteam (MAT) de leidende ambtenaren van de gemeente, overeengekomen dat de huidige gemeentesecretaris de functie van Algemeen Directeur zou krijgen. De huidige ontvanger wordt ambtshalve Financieel Directeur en de OCMW-secretaris zou in het nieuwe organogram adjunct Algemeen Directeur worden. Een ganse omschakeling maar intern konden deze ambtenaren, verenigd in dit MAT, hierin mekaar vinden.

Gisteren werden deze punten geagendeerd op de Ternatse gemeenteraad om ze uiteindelijk te laten goedkeuren. Bij de stemming bleek echter dat een aantal VLD-leden van de meerderheid meestemden met de oppositie CD&V en N-VA. Niet minder dan 14 van de 25 leden stemden zo tegen omdat ze vonden dat dit te veel ‘en petit comité ‘was afgehandeld. Het voorstel werd uiteindelijk verwezen naar een interne commissie om een oplossing te vinden voor dit toch wel prangende probleem. Burgemeester Luc Wachtelaer ging flink in de clinch met de tegenstemmers want hij wou de gemaakte afspraken laten respecteren, maar besefte dat de noodzakelijke meerderheid er voorlopig niet was.

In de praktijk kan deze stemming het einde betekenen van de huidige Ternatse meerderheid, deze bevond zich al langer op glad ijs. De perikelen binnen de Ternatse VLD hebben zo hun rechtstreeks gevolg voor het nog te voeren beleid. De resterende 8 maanden tot de nieuwe meerderheid kunnen zo nog boeiende taferelen opleveren. Ze houden echter ook het risico in dat belangrijke beslissingen niet meer kunnen genomen en Ternat in een soort van onbestuurbaarheid terechtkomt en hier wordt niemand beter van.

Het beloven interessante verkiezingen te worden. Ternat zou een nooit gezien aantal lijsten krijgen, de kiezer krijgt het probleem van de keuze. We zetten ze eventjes op een rijtje, alhoewel nog niet alles exact vaststaat. Tenslotte moeten de voordrachten van de lijsten maar op zaterdag 15 september definitief ingediend worden, dus er is nog wat tijd. Tijd die sommigen nog goed gaan kunnen gebruiken want zo dik loopt het politiek personeel niet in onze gemeente.

Voorlopig is er een lijst CD&V-Volks, N-VA, Voor Ternat (de nieuwe lijst rond de huidige burgemeester en het burgerinitiatief)), Spa-Groen, Vlaams Belang en Open VLD met lijstrekker Van Wilderen. Twee andere mogelijke lijsten waar nog op dit moment onduidelijkheid over bestaat zijn een nog nieuw te vormen groep rond Rutger Belsack en oud-burgemeester Ronald Parys en de laatste nieuwkomer VAT (Voor een Ander Ternat).

Als we goed kunnen tellen zijn dat acht mogelijke lijsten, maar zover zijn we nog niet. Het zal anders rekenen worden en de vroegere vanzelfsprekendheid van de macht is bijlange niet meer zo vanzelfsprekend. De Ternatse burger kan er maar wel bij varen, eindelijk een gevarieerd menu op de kiezerstafel?

Belleman