Muziek verenigt: Musikalo bewijst het sinds 150 jaar

Musikalo, de harmonie uit Lombeek, bestaat dit jaar 150 jaar. Een voorstelling met koor, theater en orkest onder de naam “De Ware Vrienden”, moet dit vieren. Een verwijzing naar de eerste naam uit het jaar 1868. Een verhaal, de moeite waard.

Bewogen politieke/muzikale geschiedenis

Toen hoofdonderwijzer Jean Lenaerts in Lombeek kwam wonen, werd hij kort nadien de stichter van een politiek partij “Union-Eendracht”, een tweetalige naam die de invloed van het Frans in die periode illustreert. Hij kreeg in 1868 een tegenhanger met Carolus Claes (woonde op de plaats van het huidige Sint-Carolus) die een beweging op gang bracht met de fanfare “Les Vrais Amis - De Ware Vrienden”. Hij werd in 1872 de nieuwe burgemeester met zijn “nieuwe partij”. Deze fanfare van 150 jaar geleden, is de oorsprong van de huidige harmonie “Musikalo”.

Zoals vaak waren de muziekgezelschappen sterk verweven met het politieke leven in het dorp. Zo waren er “de boeken” genoemd naar een boek waarmee deze christelijk geïnspireerde partij het dorp rondging. Ze kregen concurrentie van “de geiten” ook wel christelijk maar toch ook al wat blauw/liberaal. Een bewogen geschiedenis met ups en downs en die ons te veel in detail zou leiden.

We maken een sprongetje korter naar onze tijd en belanden in het jaar 1965. De bestaande twee fanfares slabakten wat onder invloed van lokale politieke intriges. Zodanig dat er te weinig muzikanten kwamen opdagen om nog deftig te kunnen repeteren.

Uit wat slecht gaat ontstaat vaak iets nieuws, zo gebeurde hier ook. Romain en Rik De Geyndt, Gerard Platteau, Jozef Lievens en dokter Vandenhende richtten de EVV op, wat staat voor Eenheid, Vriendschap en Vooruitgang. Romain werd eerste voorzitter en slaagde erin de nodige muzikanten opnieuw enthousiast te maken. Van de drie fanfares bleef EVV over, de beweging erachter kreeg de naam van “de ezels” om naast de “boeken, bokken” en de “geiten” de Lombeekse ‘beestenboel compleet te maken.

Van der Cruys…

De familie Van der Cruys met vijf broers muzikanten (Jan, Petrus, Dominique, René en Jef) vormden de muzikale ruggensteun. In 1986 nam toenmalig voorzitter Jos Van der Cruys het voornemen om samen met zijn ‘kozzen’ Aldo Van der Cruys het gezelschap nieuw leven in te blazen, een gepast werkwoord voor een fanfare… Aldo nam de nieuwe muziekopleiding voor zijn rekening en trok hierdoor heel wat jeugd aan. Rik De Geyndt, de man van de noodzakelijke financiële steun, bezorgde Musikalo zijn eigen stek aan de Katharinakring.

Sinds 1992 namen Jos, nadien Aldo en uiteindelijk Werner Godefroid de functie van voorzitter waar. Onder dirigent Bart Van der Cruys zette men de stap van fanfare naar harmonie. Dirigenten Bart Picqeur en Steven Rans zorgden met hun gezelschap voor de graad ‘uitmuntendheid’. In 2002 veranderde de naam Katarinafanfare in Musikalo.

Hilde Van der Cruys, dochter van Aldo, is sinds 2005 voorzitter. Ghislain De Valck vicevoorzitter, broer Geert Van der Cruys penningmeester en Sven de Strijcker secretaris. In totaal zijn er op dit moment zowat 200 mensen betrokken bij het muziekgezelschap.

Ware Vrienden

De werking van een dergelijke grote groep in goede banen leiden is geen sinecure. Men dient oog te hebben voor het muzikaal niveau en tegelijkertijd dient men te ‘verenigen’: er moet plaats zijn voor jong en oud, voor ervaren en minder ervaren muzikant. Dit streven verklaart volgens voorzitter Hilde het succes van de vereniging.

Om het 150-jarig bestaan te vieren, is er het optreden onder de naam “Ware Vrienden”. Het wordt een samenwerking tussen Musikalo, De Ploter, Toneel Tijl, Tejater Blabla en het koor Eigenwijs. In het totaal bijna 150 deelnemers die door regisseur Pieter Klinck en dirigent Tijl Verhaeghe in goede banen dienen geleid. Het script van de voorstelling komt van Mira Delbaen.

Vrijdag 22 december om 19 u. en zaterdag 23 december om 14 u en 19 u. vinden de opvoeringen plaats. Verdere info en tickets vinden jullie in CC De Ploter. Wie de vorige productie ‘Stuk’ gezien zien heeft, zal ook dit niet willen missen.

(Met dank aan Johny Asselman voor het historisch gedeelte)

Belleman.