N-VA maakt eerste drie bekend

Na lang zagen, de aanhouder wint, geeft N-VA Ternat dan toch al de eerste drie kandidaten van hun lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Na zes jaar oppositie willen ze met deze lijst “de drang naar doorgedreven verandering voor Ternat weerspiegelen”. Het werd een sterk vernieuwde lijst met veel jonge mensen. Primeur voor Ternat: vrouwen zijn in de meerderheid! Maar toch geen vrouwelijke lijsttrekker…

Ook zij vinden dat Ternat nood heeft aan de kracht van nationale partijen (waar hebben we dat nog gehoord?). Andere aandachtspunten zijn: politiek van de propere handen, veiligheid en economische welvaart.

Sven De Paepe is als oprichter en eerste voorzitter van de lokale afdeling, de verwachte lijsttrekker. Hij is 52jaar oud en actief als zelfstandig ICT-project & interimmanager. “Na twaalf jaar politieke ervaring waarvan negen jaar als gemeenteraadslid kan ik alleen maar vaststellen dat Ternat stilstaat, letterlijk in het verkeer, figuurlijk qua bestuur” aldus Sven. Hier wil hij met zijn ploeg verandering ten gronde.

Sophie Claeys (35 jaar) staat als medelijsttrekster (een nieuw woord?) op de tweede plaats.  Zij is van Ternat, juriste van opleiding en heeft sinds 2010 haar eigen advocatenkantoor.  Haar passie voor dossiers wil ze overbrengen naar de lokale politiek. “Mijn doel is werken aan een concreet beleid op vlak van mobiliteit, economie en ruimtelijke ordening, met en voor de burger”, aldus Sophie.

Kristof De Leeuw (36 jaar) uit Lombeek is de derde kandidaat en is werkt als sales engineer bij een Ternats bedrijf.  Als oud-voorzitter van de lokale afdeling weet hij wat er schort aan het huidig bestuur in Ternat.  Kristof wil ” Ternat opnieuw in beweging brengen en transformeren tot een gemeente waar we allemaal trots op kunnen zijn, een gemeente met een mooie infrastructuur “.  

“N-VA Ternat kiest resoluut voor verandering in Ternat, ons programma maken we binnenkort publiek.   Wambeek, Lombeek en Ternat hebben nood aan de kracht van verandering en indien de kiezer het toelaat zal onze mooie gemeente deze verandering ook krijgen”, aldus dit trio.

De rest van de lijst dient nog voorgelegd aan de partijleden en zal binnenkort volgen.

Belleman