Nathan doet het weer

Net zoals de vorige jaren kwam er een aanvraag van het ons omringende koninkrijk om op 21 juli gebruik te mogen maken van ons luchtruim voor het defilé in hun hoofdstad.

Net zoals de vorige jaren was het onze Doorluchtige Voorzitter die een dwingend “njet” terugstuurde als President van de “Bescherming van het Luchtruim van de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO)”. Het is makkelijker als al die belangrijke instellingen onder één persoon vallen dat spaart tijd en voorkomt ruzie.

De argumenten dat er minder vliegtuigen zouden overkomen omdat ze er een groot deel hadden weggeven aan een staat in oorlog en dat de Voorzitter samen met Angèle, zijn ‘First Lady”, naar het Te Deum zouden mogen komen met aansluitend receptie verzorgd door Nonon, konden onze grote Roerganger niet vermurwen.

Zeker niet nadat Angèle hem was komen vertellen dat de verplichte outfit voor de receptie (Nathan) al maanden vooraf was gereserveerd. Zelf had ze er geen 500 van het merk klaar hangen in haar beperkte dressing, hoogstens twee en die waren al wat verkleurd van de ouderdom.

Deze strenge maar correcte weigering van onze Voorganger illustreert nog eens het belang van een rechtlijnige koers in buitenlandse betrekkingen. Onze President is trouwens beter in betrekkingen dan in zaken. Akkefietjes als het vliegen over ons uitgebreide luchtruim (9 km²) worden op deze manier snel van de bestuurstafel geveegd. Zeker als Nathan slechts wil leveren aan één klant...

 

Belleman