Netjes opgeruimd!

Een vrolijke bende van jong en oud zorgde het voorbije weekend voor het opruimen van zwerfvuil in onze gemeente. Een lovenswaardig initiatief dat misschien nog meer onze aandacht verdient.
Proficiat aan onze mensen voor hun onbaatzuchtige inzet voor een proper Ternat.
Belleman