Niet met ons!

Haha de sloebers! Ze hebben pech, we waren erop voorbereid en het moest ervan komen! Er zijn niet minder dan twee buitenverblijven in de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO). We kiezen niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit!

Alle twee hebben ze dit weekend getracht hun verblijf te bereiken. Onze twee ordehandhavers kennen echter deze pappenheimers en hadden hun nieuwste techniek gebruikt, geleerd op kamp Waes, zich verschansen achter een boom. Het mag al een boom zijn van een bepaalde omvang want de vieze russen crisis heeft al merkbare kilo’s opgeleverd.

De twee ongehoorzamen kregen een boete van 250 Overnelle euro’s. Het dubbel van dit briefje dienen we nadien op te sturen naar het Cremlin van Aalter waarmee de Onafhankelijke een hechte samenwerking heeft.  Een hartelijke telefonische aansporing van de baas zelf bevestigde nadien onze intense internationale samenwerking. Trump kan er een voorbeeld aannemen i.p.v. ruzie te stoken!

Als gevolg van deze strenge interventie kreeg de Onafhankelijke de maandag nadien al een aanvraag om te mogen domiciliëren. Dat gaan we nog eens zien! Bart is daarom gestart om een canon op te stellen voor de Overnelle. Deze canon (geen kanon!) bevat de lokale zeden, gewoonten en gebruiken die men veronderstelt te respecteren. Dat is een begin.

Daarnaast is er ook een uitgebreide literatuurlijst die de nieuwe kandidaten dienen door te nemen. Wat “De Leeuw van Vlaanderen” erop staat te doen, blijft een raadsel. Nadat ze slagen met 18/20 voor hun schriftelijke overhoring, worden de kandidaten nog mondeling gehoord door het Centraal Bestuur, bekend voor zijn objectiviteit en geldzucht. Pas dan kan hun aanvraag (in drievoud en aangetekend) in overweging worden genomen. We gaan hier niet over één nacht ijs, trouwens een uitdrukking die langzaam verdwijnt gezien de klimaatopwarming.

Op het laatste Centraal Bestuur stelde Danira voor deze twee met hun buitenverblijf een bon te geven ter compensatie.  Een welgemikte vuistslag veegde het voorstel van tafel…

Belleman.