Niets nieuws onder de zon?

4/10/2018

“Het schepencollege brengt volgend advies uit (bijkomende voorwaarde kwam van toenmalig schepen Van Cauwelaert op vraag van bewoners van de Polleringestraat, een smalle straat die niet geschikt is voor vrachtwagens en waar die transporten de nachtrust verstoorden).
Het College van Burgemeester en Schepenen sluit zich aan bij het gunstig advies van de milieuambtenaar, mits toevoegen van volgende voorwaarde:
- geen melktransporten via de Polleringestraat.
De aanvraag van Van Der Mijnsbrugge Guy, Massestraat 50 te 1741 Ternat voor een exploitatie gelegen Massestraat 50 te 1740 Ternat kan worden ingewilligd.

Gunstig onder voorwaarden:
- de 3 sleufsilo's vooraan (kant Massestraat) dienen binnen een termijn van 2 jaar te worden verwijderd. Deze sleufsilo's moeten geplaatst worden aan de zuidkant van de inrichting, achter de loods. Dit om reukhinder aan de kant van de Massestraat te vermijden.
- de exploitant moet de nodige aandacht besteden - tijdens het werken met machines - aan het verminderen van de geluidsoverlast zoals onder meer het stilletjes plaatsen van de vorken op de grond, weinig lawaai maken...
- er moet in het volgend plantseizoen een bijkomende inheemse dubbele haag worden aangeplant (bv haagbeuk in dubbel verband) aan de Noordkant van het bedrijf (Massestraat). Deze dubbele haag moet een aaneengesloten geheel vormen van 65 m en 86 m. Dit als buffer naar de woningen toe.
- De openbare weg (Massestraat) moet na elke landbouwactiviteit geborsteld worden. “

Tot dusver deze reactie die me bereikte over deze zaak.

Belleman