Nieuw parkeerregime in Ternat!

Omdat er blijkbaar nog heel wat mensen niet exact weten wat er dient te gebeuren i.v.m. het vernieuwde parkeren in Ternat plak ik hierbij de informatie van de dienst mobiliteit(stilstaan?) van de gemeente. Aandachtig lezen. Je kan deze informatie ook vinden op de site van de gemeente onder mobiliteit, parkeren.

Belleman

NIEUW PARKEERREGIME IN TERNAT!

Waarom? Op verschillende locaties in Ternat is de parkeerdruk zeer hoog: - B-Rail maakte de parking aan het station betalend - door het lang parkeren in handels- en woonzones en -centra hadden de  inwoners en klanten vaak geen parkeermogelijkheid binnen bewandelbare afstand Het bestuur zocht naar een oplossing zodat de Ternatse treinpendelaar niet overschakelt op de wagen en ook de omliggende handels- en woongebieden beschermt tegen de parkeerdruk. 

Daarom! Meer dan 50% van de gebruikers van onze stations komen uit buurgemeenten waar reeds  betalend parkeren werd ingevoerd of waar geen station is. Dit zorgt voor een hoge parkeerdruk in Ternat. Daarom worden in Ternat vijf blauwe zones met specifieke parkeervoorwaarden ingevoerd: Centrum Ternat, Dreef, Station Ternat, Centrum S.K.-Lombeek en Station Essene-Lombeek. In deze zones kan vanaf nu enkel met een parkeerschijf of kaart worden geparkeerd. 

Over bewoners – en inwonerskaarten, kaarten voor lokale activiteit. Wie gedomicilieerd is in zo’n zone kan een gratis bewonerskaart aanvragen die toelaat in deze zone te parkeren. Inwoners die in Ternat gedomicilieerd zijn maar niet specifiek in de blauwe zones, of die ook in een andere zone willen parkeren, kunnen voor € 50/jaar een inwonerskaart aanvragen. Hiermee kunnen zij parkeren binnen de blauwe zone op de plaatsen voorzien voor inwoners. Ook aan handelaars en hun medewerkers die niet in Ternat zijn gedomicilieerd werd gedacht. Zij kunnen zich een ‘kaart voor lokale activiteit’ aanschaffen die hen de mogelijkheid geeft in de blauwe zone te parkeren, vrijgesteld van schijfgebruik. Kostprijs is € 350/jaar. Op de kaarten zie je de voorstelling van deze blauwe zones. Hierbinnen zijn nog zones afgebakend die uitsluitend voor inwoners van die zone zijn, en zones voor kortparkeren. Op deze laatste is enkel je parkeerschijf geldig. In de blauwe zones die niet specifiek worden voorbehouden kan je steeds met je schijf parkeren voor een tijdsduur van 3 uur en dit op weekdagen tussen 8u en 18u. De zones voor kortparkeren zijn elke kalenderdag van kracht.

Bij wie kan je terecht?

De communicatie, aanvragen en opvolging van parkeerkaarten, en de controle van de blauwe zones werd uitbesteed aan de firma OPC. Je kan enkel bij hen terecht voor de aanvraag van een bewoners- of inwonerskaart, of een kaart voor lokale activiteit, alsook voor specifieke vragen en/of klachten: - via de website www.parkeren.be  - in de shop te Asse: Gemeenteplein 1 (openingsuren op de website) - tussen 22 februari en 15 maart, elke woensdag van 13u tot 17u en donderdag van 18u tot 20u, kan je terecht op het gemeentehuis

Voorgestelde zones:

ZONE 1 – Centrum Ternat: Markt, Molenstraat, Reukenstraat (tussen Molen- en Gemeentehuisstraat), Winterweg, Gemeentehuisstraat, Verbrugghenstraat, Hoevestraat, Keizerstraat, A. De Feyterstraat (tot kruispunt Terlindenstraat), Poodtstraat, Prieelstraat, Borredam, Statiestraat (nummers 1 tot 25).

ZONE 2 – Dreef: Statiestraat (nummers 27 tot 102), Heyselweg, Dreef, Borredam (vanaf nr. 22), P. Van Nuffelstraat, Van Overstraetenlaan, Kloosterweg, Kouterweg, Natte Kouter, t’ Serclaesstraat, P. Van Cauwelaertstraat (nummers 2 tot 52 + overzijde).

ZONE 3 – Station Ternat : Statiestraat (vanaf nr. 104), Kasteellaan, Neerveldlaan, G.Gezellelaan, P. Benoitstraat,  P. Breugellaan, Lombeekweg, Asbaan, Dr. E. Decroesstraat, Hopstakenkaai.

ZONE 4 – Centrum Sint-Katherina-Lombeek: Ternatstraat, Canadastraat, Kapelleveld, Kerkpleinweg, Processiestraat (tussen Meersstraat en Asbaan), Kerkstraat (nummers 21 + overzijde tot rotonde Meersstraat)

ZONE 5 – Station Essene-Lombeek: Spoorwegbaan (nr 20 tot aansluiting Sluisvijverstraat + van parkeervlak tot visvijvers), Affligemstraat (tot kruising Tulpenstraat), Tulpenstraat, Sluisvijverstraat, Nieuwbaan (tussen Rietstraat en Tulpenstraat).

En dan is er nog de fiets! Wil je deze investering liever niet doen? Weet dan dat fietsen nog steeds goedkoper, gezonder, sneller, beter voor het milieu is… Je rijdt geen minutenlang rond om een parkeerplaats te vinden én je mijdt de files! Vanaf augustus 2018 wordt het seinhuis omgebouwd tot nieuwe fietsenstalling. In afwachting worden voldoende beveiligde fietsenstallingen voorzien. 

DIENST MOBILITEIT 02 451 45 66 – MOBILITEIT@TERNAT.BE