Nieuw project wijk Den Bos

Wie meer wil weten over het nieuwe project buurt Dahlialaan/Nieuwbaan (Den Bos) kan terecht op onderstaande link van de gemeente Ternat. Het gaat om een project dat al sinds 2015 in de pijplijn zit voor de bouw van 98 woningen met aangepaste wegenis. Tegelijk wordt er de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool De Kiem voorzien samen met een nieuwe sportzaal in samenwerking met de school van de Dahlialaan. Misschien toch even lezen hieronder?
Belleman