Oef, eindelijk akkoord!

Na 36 uur onderhandelen kwam er een akkoord. De aandeelhouders en de raden van bestuur van onze bedrijven gaan akkoord dat de lonen van de CEO’s de komende twee jaar ‘slechts’ 1,1 % mogen stijgen. Weliswaar boven op de indexaanpassing.

De CEO’s moeten deze overeenkomst nog voorleggen aan hun achterban waar het gemor uit Luxemburg en Zwitserland al duidelijk hoorbaar was tot in Brussel.

De aandeelhouders konden hiermee akkoord gaan omdat na het afschaffen van de rosse centjes, deze loonsverhoging toch geen impact meer zou hebben op de uitkering van hun winsten.


Belleman