Oefening baart kunst

Maar blijkbaar bestaat de echte kunst erin van te oefenen zonder te baren?

Toch als we de laatste cijfers van het Vlaams onderzoek over de dalende geboortecijfers mogen geloven die deze week het nieuws haalden. Zo waren er 61.870 ziekenhuisbevallingen in de zestig Vlaamse materniteiten, UZ Brussel inbegrepen. Een daling van 566 eenheden, kindjes dus.

Als we de cijfers van 2019 vergelijken met die van 2010 is er een algemene daling van 8,98 %. De daling was het grootst in Oost- en West-Vlaanderen maar in het brons(t)groene eikenhout van Limburg plant men zich het minst voort. Zou het liggen aan de wat tragere Limburgse reactie of wordt er daar meer geoefend in de bosjes en heidegebieden zonder direct te mikken op resultaat? Wie zal het zeggen…

Met deze dalende cijfers staat (een mooi woord in deze materie) de Vlaming niet alleen, want de trend blijkt ook te kloppen voor andere Europese landen. In Vlaanderen is er gemiddeld anderhalf kind dat door zijn moeder de pamper wordt aangedaan. Een randfenomeen bij deze cijfers: vrouwen stellen het moederschap steeds langer uit.

Moeten er wat meer snotneuzen op de wereld gezet? Wie gaat er anders voor de pensioenen zorgen en voor het werk van de schaarse schoolmeesters, of beter gezegd juffen? Vandaar deze oproep om jullie allen te wijzen op deze prangende verantwoordelijkheid…

Ga en vermenigvuldig u, ons Heer wist het reeds!

Belleman