Ongeziene toestanden doen nadenken

Belleman woont 40 jaar in Ternat en wat er deze week gebeurde, had hij in Ternat op bestuurlijk niveau nog niet meegemaakt. En ik denk dat ik mag zeggen dat ik het bestuur van Ternat wat volg, al lang.

Het opdoeken van de gemeenteschool aan de Nieuwbaan (De Kiem) was voor een grote groep misnoegde mensen een reden om te protesteren voor het gemeentehuis. Aandacht in pers alom, du jamais vu. Het moet heel hoog gezeten hebben want normaal hebben we in Ternat te maken met gemoedelijke mensen die niet snel spandoeken schilderen.

 

Politici denken dat ze alle gevoeligheden van hun bevolking kennen. Ze doen hun best om de vinger aan de pols te houden. Ze gaan naar etentjes, delen premies uit op stoeten en zijn royaal in het aanleggen van voetbalvelden, al of niet van plastic. Er zijn is echter niet voldoende, men zou ook wat beter dienen te luisteren en grondiger nadenken over wat echt leeft bij de mensen, verder kijken dan pens met compote en voetbalpinten. Lelijk gezegd ik besef het…

 

De gevoeligheden eigen aan dit schooldossier waren alom gekend en ik vermoed dat ik kan inschatten wat er is gebeurd. 

Het leeft al langer: men wil van het gemeentelijk onderwijs af. Ik hoorde het nog een vroegere burgervader zeggen: onderwijs is geen core business (behoort niet tot de basistaken) voor een gemeente.  

Voornaamste reden kon ik toen vermoeden: het kost heel wat geld en zeker nu, nu men na al die jaren van aanmodderen beseft dat de school grondig moet verbouwd worden. Als je daar nog het mondige personeel bijtelt dat niet zomaar klakkeloos volgt maar ook een eigen mening durft vertellen, krijg je een cocktail die steeds explosiever wordt als men geen oplossingen gaat zoeken voor de problemen. Iedereen wist van dit drankje maar geen bestuurder durfde er zijn lippen aan te verbranden. Tot er een nieuw bestuur kwam dat wat betere contacten onderhoudt met het vrij onderwijs en het licht zag in de duisternis. 

 

Als je lang genoeg met dezelfden, verkrijg je je grote gelijk en weet je voldoende om een belangrijke beleidsbeslissing te nemen die de gemeente 1 miljoen kost. We laten de school over en geven deze grote som voor de aankoop van de grond voor de nieuwe school. Een vrije school weliswaar, gemeentelijk onderwijs met zijn eigen schoolinspiratie is plots na al die jaren niet meer nodig.

Komaan, we gaan ervoor!

 

Een zware misrekening want zoals je de voorbije dagen kon merken, houden heel wat mensen nog vast aan dit gemeentelijk onderwijs. Als je dan nog eens beslist in je politieke cenakel, wars van wat leeft bij betrokkenen, krijg je de wind van voren. Ik weet niet of coalitiepartner Voor Ternat besefte dat het moment suprême zich aandiende om hun burgerparticipatie in de praktijk om te zetten. Geen blabla maar boemboem? Neen dus, spijtig.

 

In onze contreien is schipperen toegelaten.

Mijn frank (euro) begon te vallen toen ik hoorde dat op de officiële mededeling de burgemeester niet aanwezig was. Hij kon dus als vrij man na deze meeting: meedelen dat er nog niets definitiefs was beslist, er was nog plaats voor nuance…Dit is een beproefde, oeroude tactiek in het voeren van risicovolle crisiscommunicatie. Ik hou één belangrijke medespeler achter de hand, die kan bij grote hetze nog de meubelen redden. Wat dus gebeurde: de beslissing is voorlopig afgevoerd. Of de meubelen gered zijn durf ik op dit ogenblik niet te zeggen. Wel hoop ik dat er een ernstig overleg komt tussen alle betrokken partijen want zo een belangrijk  dossier kan je niet overlaten aan politiekers alleen.

 

Belleman