Onpaar minder ambras!

ORO vandaag

Onpaar geeft minder ambras! In een onpare groep is er steeds een meerderheid en dus een beslissing. Misschien vergadert het federale veiligheidscomité van de aanpalende kwijnende staat Belgica wel paar? Misschien is het tijd dat hun doortastende Hoogheid Filip eens mee vergadert? Of dat Maggie eindelijk eens normaal doet als dokter?

In alle geval ze staan bijna buiten spel. Zelfs in de naburige vrijstaat Ternat neemt de waarnemende burgemeester Gunter, natuurlijk in akkoord met Michel, de beslissing om de maatregelen wat aan te schroeven. Gedaan met treuzelen ook daar! Dat ze hogerop maar wat aanmodderen!

Hier in de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) is dit oud koken. Onze illustere Voorzitter heeft als sinds het begin van deze week beslist dat iedereen overal een mondmasker draagt. Over mond en neus! Ook al bedampt je bril, neus bedekt! Daarnaast werd de bubbel beperkt tot 10 personen, juist het aantal van zijn directe familie. Dat moet voldoende zijn om de aankomende crisis te overleven.

In de horeca dient de lijst van de aanwezigen al een week te liggen, zo deelde hij mee van op zijn bordes. Hij is de enige met een bordes wat de wettelijkheid van zijn maatregelen sterk ondersteunt.

Op de markten en de stationspleinen draagt iedereen een mondkapje. Kussen is verboden tenzij met kapje. Wie denkt het kan geen kwaad: remember de immer aanwezige camera’s die onze verlichte Voorzitter liet installeren. Als God je niet ziet, onze Voorzitter wel.

Wie van het buitenland komt dient 48 uur op voorhand een formulier in te vullen met vermelding vanwaar hij/zij komt en hoeveel snotneuzen hij/zij meebrengt. Wie dit gaat controleren aan onze drukke grenzen is nog niet afgesproken daar onze twee special forces (Tom Waes opleiding) met vakantie zijn, niemand weet waar.

Danira die haar vakantie doorbrengt in de Onafhankelijke, murmelde wat aan de voet van het bordes. Het was moeilijk te begrijpen wegens haar perfect masker. Ik had iets begrepen van: “We hebben hier geen horeca, geen markten, geen stationspleinen. En: die camera’s werken toch niet!”. Ik heb het niet gemeld want de voorraad Dafalgan slinkt zienderogen in deze rare tijden, net als de flessen zuurstof.

Belleman