Open brief van de meerderheid over de schoolkwestie

Open brief.

BETREFT: Principieel besluit met betrekking tot de organisatie van het gemeentelijk onderwijs.

Beste kinderen, ouders, leerkrachten en bij uitbreiding alle Ternattenaren,

De voorbije dagen zijn tumultueus verlopen. Tijdens deze dagen werden we geconfronteerd met verscheidene emoties, reacties en bezorgdheden.

De meerderheidsploeg CD&V en Volks / Voor Ternat heeft geluisterd en geëvalueerd. We hebben gevoeld dat dit dossier op dit moment niet de gedragenheid heeft waar wij als meerderheid vanuit gingen.

Als gemeentebestuur geloven we nog steeds in de opportuniteit die op tafel ligt. Samen één moderne dorps- school bouwen ‘op de bos’ voor alle kinderen en dat op korte termijn is in onze ogen een mooi project.

Vanuit deze overtuiging zijn we te snel willen gaan. We erkennen dat er te weinig overleg aan voorafgegaan is om een breed draagvlak te creëren. Dit zorgt ervoor dat dit dossier bijgevolg niet gedragen genoeg is om op de gemeenteraad te worden behandeld.

Vandaag heeft de meerderheid unaniem beslist om dit punt van de agenda van de gemeenteraad van 25 juni 2019 te laten schrappen. In de nabije toekomst gaan we met alle actoren samen aan tafel zitten om het master- plan onderwijs verder te ontwikkelen.

Hierbij kiezen we ervoor om de gesprekken met een open geest te voeren en alle pistes nogmaals ten gronde te onderzoeken. De aanpak over hoe we tot een gedragen beslissing en masterplan komen, willen we heel gericht uitwerken. Het overlegtraject en de verschillende rollen daarin stellen we aan het begin van het nieuwe school- jaar voor.

De hoofddoelstelling van de meerderheidsploeg is en blijft kwalitatief onderwijs, en dit in nieuwe en moderne schoolgebouwen, steevast in een veilige schoolomgeving.

Onderwijs in elke dorpskern van onze gemeente bestendigen en ook alle opportuniteiten samen onderzoeken zullen als basis dienen om het masterplan te ontwikkelen.

Vanwege de meerderheidsploeg,