Open VLD + keurt kartel goed met N-VA

De leden van Open Vld + Ternat keurden het kartel met N-VA goed voor de volgende gemeenteraadsverkiezing. Ik geef hieronder hun persbericht.

Belleman

"Het was reeds geweten dat Open Vld+ Ternat en N-VA Ternat met één gezamenlijke lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 zouden trekken in Ternat.

De leden van Open Vld+ Ternat hebben zoals de Nationale statuten het voorschrijven op zaterdag 3 februari 2024 de gemeentelijke kartelvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 met N-VA Ternat met een overweldigende meerderheid goedgekeurd.

Dankzij dit groen licht kunnen Open Vld+ Ternat en N-VA Ternat de krachten bundelen en kunnen ze samen hun programmapunten verwezenlijken. Onze leden hebben hiertoe een uitermate sterk signaal gegeven, aldus Voorzitter Steve Convents.

Langetermijnvisie, daadkracht, het niet aflatend ter beschikking staan van de burger,  motivatie in combinatie met een sterke teamgeest typeert het kartel en we zullen er samen met de N-VA alles aan doen om de Ternatse burgers te overtuigen ons een sterk mandaat te geven naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024, stelt fractieleider Frans Holsters.

Gelet op de goedkeuring van onze leden kunnen we nu volop beginnen werken aan de kandidatenlijst. Een volledig verkiezingsprogramma ligt natuurlijk nog niet op de planken maar veiligheid, mobiliteit en verkeer, verstedelijking en netheid zullen zeker en vast aan bod komen en ten gepaste tijde zal medegedeeld worden wie en wie waar op de kartellijst zal staan, sluit Voorzitter Steve Convents af."

Tot hier hun persbericht.