Open-VLD ongerust over de poets- en klusjesdienst van het OCMW

Bij het personeel van de poetsdienst en van de klusjesdienst van het lokaal bestuur/ OCMW van Ternat heerst grote ongerustheid over het verder bestaan van die diensten. In de wandelgangen gonst het van de berichten over de mogelijke afschaffing van de diensten, aldus raadslid en ex-voorzitter OCMW Frans Holsters (Open-VLD).

Open VLD Ternat kan niet akkoord gaan met een mogelijke afschaffing van de poetsdienst en de klusjesdienst. Het gaat hier over goed draaiende diensten -die zelfs wachtlijsten hebben- en die goed werk leveren. Het argument dat de betrokken diensten “verlieslatend” zouden zijn gaat zeker niet op, daar zorg en ondersteuning van ouderen, behoeftigen en mindervalide personen per definitie geen financieel verlies impliceert, integendeel aldus Open-VLD. Ze leveren echter wel een enorme zorgwinst op en dragen heel veel bij aan het welbevinden van de mensen. 

Het gaat tenslotte om een “dienst” aan de bevolking! Dankzij deze -in de zorg cruciale - diensten kunnen onze mensen langer autonoom in hun eigen woning blijven wonen. Is dat ook niet één van de beleidsopties van zowel de meerderheid als van de minderheid? Ook bieden deze diensten een laagdrempelige instap voor een verdere hulpverlening door het OCMW.

Open-VLD wil graag duidelijkheid krijgen over de verdere toekomst van de poetsdienst en de klusjeshulp van het OCMW.
Deze fractie lanceert daarom dit voorstel: “Om onze steeds groter wordende groep van hulpbehoevende ouderen, minder validen en zorgbehoevende personen toe te laten zo lang mogelijk - mits aangepaste ondersteuning -in hun vertrouwde leefomgeving te kunnen leven stelt Open-VLD Ternat voor om de poetsdienst en de klusjesdienst van het OCMW minimaal te behouden in zijn huidige vorm en zelfs een uitbreiding van deze diensten na te gaan.”

Belleman