Oud gemeentehuis Ternat

De initiatiefnemers van het project “1719” het opwaarderingsproject van het oud gemeentehuis van Ternat (Kasteel De Mot) kregen voor de rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel hun gelijk. Na de vele discussies komt er zo eindelijk klaarheid in deze zaak.

De rechtbank van Eerste Aanleg Brussel veroordeelt de gemeente Ternat tot betaling aan Jo Van der Elst en Sven van Loon van het bedrag van 75.000,00 €, verhoogd met de intresten op dit bedrag aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van dit vonnis tot de dag van betaling

De rechtbank veroordeelt de gemeente Ternat ook tot de gerechtskosten.

Een onverkwikkelijke kwestie die al aansleept sinds 2016 en nu haar beslag krijgt. Inmiddels staat dit monument van Ternat nog steeds leeg, enkel een sporadisch gebruikte “fietsbieb” werd er ingericht.