Parkeren, een boeiende sport.

Een contract van korte duur, want het heeft slechts één jaar standgehouden, is het minste wat je kan zeggen van de overeenkomst tussen het parkeerbedrijf en Ternat. Ik vrees dat het bedrijf de vereiste sommen niet haalde om te kunnen voldoen aan het bedrag dat het jaarlijks beloofde aan Ternat door mensen op de bon te zwieren. Onderstaande mededeling komt rechtstreeks van onze lokale ‘regering’. Let op: het betekent niet dat je zo maar vrij kan parkeren want het reglement blijft voorlopig van kracht zoals het is.

Belleman

“Parkeerbedrijf OPC  heeft met ingang van 16 april, op de jaarlijkse vervaldatum, de overeenkomst voor de parkeercontrole met Gemeente & Huis Ternat opgezegd. Tot dan blijft OPC alleszins aan het werk. Het huidige retributiereglement blijft van toepassing, alleen zal de controle vanaf 16 april misschien op een andere manier gebeuren.

De gemeente grijpt deze opzeg aan om het parkeergebeuren te evalueren en om, in uitvoering van het bestuursakkoord, voor eigen inwoners parkeren in de voorziene zones aan de stations gratis te maken.

Parkeerkaarten dienen nog steeds verlengd te worden bij OPC. Indien de regels wijzigen en u volgens de nieuwe regels te veel betaald zou hebben, wordt het verschil teruggegeven.”