Participeren, vooruit met de geit!

Participatie= het hebben van een aandeel in iets, deelnemen aan. Een participatieve samenleving…

Moeilijke worden voor iets vanzelfsprekend: luisteren naar de mensen en ze serieus nemen. Het nieuwe beleidsplan van Ternat maakt er een belangrijk punt van. De tijdsgeest vraagt ook dergelijke aanpak.  Er is nog steeds het primaat van de politiek (de politiek moet tenslotte beslissen en sturen) maar het kan niet ontkend dat de mondige burger in vele dossiers zijn zeg moet krijgen.

Goede voornemens in Ternat. Men wil van Ternat een warme gemeente maken waar plaats is voor diversiteit en aandacht voor alle generaties. Gelijkheid van rechten voor iedereen gaat samen met een verhoogde zorg voor Nederlands als garantie voor deelname aan de lokale samenleving. Een (school)voorbeeld van participatie is het dossier gemeentelijk onderwijs. De gemeente start hier samen met bewuste betrokkenen een traject om de scholen betaalbaar in eigen beheer te houden. Nieuwe schoolgebouwen komen zo in zicht.

Verenigingen en instanties allerhande (Ploter, bib, sportclubs en verenigingen) nemen idealiter deel aan deze participatieve toekomstvisie en kunnen in ruil ook rekenen op ondersteuning. Lokale bedrijven en handelaars moeten kunnen genieten van een ondernemersvriendelijk klimaat. De verlaging van de fiscaliteit is daar een middel toe.

Nieuw wordt het participatieplatform waar burger en beleid mekaar moeten ontmoeten. Werkgroepen, adviesraden, wijkvergaderingen en financiële prikkels zijn hier het glijmiddel naar het platform. De Ternatse samenleving moet mogelijk zijn in een veilige omgeving. Preventie, sensibilisering en maatschappelijk welzijnswerk verdienen daarom aandacht net als een goed crisisbeheer en een kordaat handhavingsbeleid. Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen aan het station waar kindjes niet wilden wachten op de Sint maar zelf snoep gingen halen zonder te betalen, geen loos aandachtspunt.

Aan inspiratie en goede voornemens duidelijk geen gebrek in dit beleidsplan, deze punten concretiseren is een moeilijke maar mooie opdracht voor het beleid. Een vergeet niet inwoner van Ternat als je je zeg wil, dus wil participeren, zal je vanachter die lichtbak moeten komen en meedoen!

In een volgend stukje hebben we het over de Ternatse centen.

Belleman