Parys naar BCSD

Gemeenteraadslid Anna Parys (Voor Ternat) legde de eed af als lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW. Dat was een gevolg van het ontslag van Dimitri Van den Ende (N-VA), die verhuist naar een andere gemeente.
N-VA heeft geen opvolgers meer, zo gaat het mandaat naar Anna Parys. Vorig jaar was ze nog schepen-voorzitter van het Bijzonder Comité. Door de meerderheidswissel verdween ook zij uit het toenmalig schepencollege.
Belleman