Pastorij Lombeek wordt verkocht

De pastorij in Lombeek centrum, het oudste verbouwde gedeelte van het Sociaal Huis wordt zo goed als zeker verkocht. Kandidaat-koper is de Welzijnskoepel West-Brabant een overkoepelende organisatie van 24 Vlaams Brabantse OCMW'S. De Ternatse Raad voor Maatschappelijk Welzijn buigt zich volgende vergadering over dit principieel akkoord. Met de verkoop aan deze koepel behoudt het huis toch nog zijn sociale bedoeling.

De diensten gehuisvest in het nieuwe gedeelte van het Sociaal Huis (OCMW) blijven ter plekke. De toegang van het Sociaal Huis was al sinds de nieuwbouw achteraan voorzien. Vroeger zei men: ”Verkopen is verarmen” tenzij er natuurlijk dringend centen nodig zijn, dan moet men de tering naar de nering hangen.

Belleman

afbeelding Wikimedia Commons (Dassonville)