Persbericht NV-A Ternat over The Leaf

NV-A Ternat bezorgde Belleman volgend persbericht n.a.v. de commotie binnen Ternat over The Leaf.
Belleman

"Verkeersproblematiek N285 & Uitbreidingsaanvraag ‘The Leaf’
De aanvraag door de firma Redevco om het project The Leaf te mogen uitbreiden met 11 cinemazalen en gebouwen voor bijkomende activiteiten is na decennia van leegstand, verwaarlozing en ronduit verloedering van deze industriezone een mooi project met zeker een meerwaarde op gebied van cultuur en vrije tijd.

Maar iedereen die vandaag in Ternat woont of rijdt kan vaststellen dat de N285 Assesteenweg die vandaag al niet meer voldoet aan de normen qua veiligheid en capaciteit geen enkele uitbreiding meer aankan. Openbaar vervoer is zo goed als onbestaande, de fietspaden zijn ronduit een schande terwijl de voortdurende expansie van winkels en industriezones zonder aanpassingen aan de wegen nu al de grens van het aanvaardbare bereikt heeft. En dan komen de uitbreidingen langs de Assesteenweg tussen de Essenestraat en het rondpunt aan de grens met Asse er nog aan!
De files veroorzaken economische schade, tijdverlies, frustratie en geluids- en milieuoverlast. De elektrificatie van het wagenpark gaat nog veel te langzaam om op korte termijn de verslechterende luchtkwaliteit door dit toenemend verkeer tegen te gaan.

Tenslotte vrezen we dat dit project een sterk toenemende verfransing en import van Brusselse grootstedelijke problemen in onze gemeente gaat veroorzaken, een gemeente waar de verstedelijking en de gevolgen op gebied van parkeren stilaan problematisch worden, getuige de invoering van betalend parkeren.

De verantwoordelijkheid voor de snel verslechterende toestand ligt in eerste instantie bij de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Ternat die de voorbije jaren (zeer) vlot ruimtelijke uitbreidingsplannen en bouwvergunningen toestonden zonder na te denken over de gevolgen voor de mobiliteit. Onze waarschuwingen werden keer op keer weggewuifd en in het beste geval genegeerd, dus vandaag beschuldigend richting Vlaamse overheid kijken is te gemakkelijk om niet te zeggen hypocriet. Op 29 oktober 2015 keurde de voltallige gemeenteraad onze dringende oproep om een werkgroep Assesteenweg op te richten unaniem goed. Dit besluit bleef echter zonder gevolg of actieplan tot op vandaag!

Hoewel de waarheid haar rechten heeft zijn we als N-VA uiteraard niet tegen nieuwe projecten en handelszaken. Bovendien blijven verleende vergunningen nu eenmaal vergund en dus willen we nog steeds alle betrokken partijen inclusief de Vlaamse overheid aan tafel brengen om een lange termijn oplossing mee uit te werken.

Willen we dit project dus een kans geven? Ja! MAAR mits enkele harde voorwaarden:

* Globale en objectieve studie van de verkeersimpact van ALLE uitbreidingen, alle fazes van The Leaf, de industrieuitbreiding langs de Assesteenweg, de oude Sun Chemical site maar ook de gevolgen van de uitbreidingen door de gemeentelijke RUP Assesteenweg.
* Concrete visie en plannen om de bestaande en toekomstige impact aan te pakken.
* Duidelijke en keiharde afspraken over taalgebruik in en rond het toekomstige cinema complex. Geen Frans gesynchroniseerde films, geen Franse ondertitels, geen Franstalige aanduidingen."