Persbericht Ternat i.v.m. Colruyt Lombeek

De vergunning voor de bouw van een Colruyt op de site van drankenhandel Wijns (Kerkstraat – Sint-Katherina-Lombeek) werd op het laatste schepencollege van Ternat in 2023 geweigerd. De Colruyt zou op vrijdagavond en zaterdag het autoverkeer op de Kerkstraat met meer dan 30% doen stijgen wat tot zware verkeersopstoppingen zou leiden.

Het lokaal bestuur heeft niets tegen een Colruyt in de gemeente. Maar de nieuwe lichtenregeling op het kruispunt van de Kerkstraat / Terlindenstraat met de Assesteenweg is op dit moment al niet optimaal voor de doorstroming. ’s Morgens, op vrijdagavond en op zaterdag staan er op de Kerkstraat lange files om de Assesteenweg op te geraken. Ternat drong al herhaaldelijk aan bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de lichtenregeling op dit kruispunt aan te passen. Er werden al kleine aanpassingen doorgevoerd, maar slechts met beperkt resultaat. De Colruyt zou de druk op het autoverkeer op de Kerkstraat nog meer doen toenemen. “Dit verkeersinfarct kunnen we onze inwoners niet aandoen. Daarom konden we niet anders dan de vergunning weigeren. We volgden hierbij het advies van de mobiliteitsraad.” licht Gunter Desmet - schepen van mobiliteit (CD&V en Volks) toe.

“Dinsdag 9 januari hebben we opnieuw overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). We dringen dan opnieuw aan om de lichtenregeling aan te passen door langere groentijden en het aanbrengen van een ontruimingspijl. Dit zodat mensen uit de Kerkstraat weten dat er op dat moment geen verkeer uit de Terlindenstraat komt (en omgekeerd). We vragen ook een extra bord te plaatsen dat de automobilist duidelijk maakt dat ze moeten doorrijden tot aan de stopstreep om zo de sensoren in werking te laten treden.” vult Gunter Desmet aan.

Ternat vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook om de impact te onderzoeken van het aanleggen van een tweede rijstrook op de Kerkstraat richting N285. “Dit lijkt ons mogelijk door grondverwervingen op de parking van de Esso en/of op de voormalige bedrijfssite van Itterbeek. Als de toestand op de Kerkstraat sterk verbetert, kunnen we het dossier van de Colruyt opnieuw bekijken.” sluit Gunter Desmet af.