Persbericht The Leaf Ternat

Persbericht
Ternat 20/02/2018
Naar aanleiding van de infovergadering van Redevco over “The Leaf” gisterenavond volgend standpunt:
De actievoerders zijn niet naïef en zijn zich bewust van het feit dat dergelijke commercieel waardevolle grond op een dag wordt gebruikt. Het project is meteen ook een sanering van het gebied dat er zeer verwaarloosd bijlag (zoals de rest van de zone trouwens).

Dat er in een volgende fase een bioscopencomplex komt van 11 zalen/ 2.400 zitjes en een zaal voor een nog ongekende indooractiviteit is niet te aanvaarden gezien de falende mobiliteit die elke Ternattenaar dagelijks mag ervaren. Het gaat hem hierbij niet alleen om stilstaand verkeer op de N 285 (Assesteenweg) maar ook om een acute luchtvervuiling waar elke Ternattenaar slachtoffer van is.

We vragen dan ook aan de lokale politici om dit probleem ter harte te nemen en dit niet te laten escaleren door niets te ondernemen. Men kon al in 2015 de bevolking over deze grootse plannen ingelicht hebben, maar dit gebeurde niet. We kijken ook met belangstelling uit naar de resultaten van het mobiliteitsonderzoek dat de gemeente bestelde maanden geleden en waarvan nog niets geweten is.

Pas als er een degelijke oplossing komt voor de gebrekkige mobiliteit binnen Ternat kan er verder nagedacht worden hoe deze zone dient ingevuld. Een mogelijke piste is een aparte E 4O inrit voor “The Leaf” en een verder kritisch bekijken van de andere plannen die nog op stapel staan in de buurt van het rond punt aan de zone. De geplande bijkomende industriezone links van het rondpunt richting Asse, kan de zoveelste verergering betekenen van het verkeersinfarct dat Ternat elke dag mag beleven.

Het project is voor ons van een dergelijke impact op de regio dat de besluitvorming hierrond het lokale niveau overstijgt. Het is daarom ook aan de hogere overheid om creatief mee te werken aan een oplossing in deze.

Namens de actievoerders

Lukas Verdoodt
Johan Van Gestel