Persbericht VooruitgroenXL

VooruitgroenXL roept N-VA en VLD op om geen vergunning te verlenen voor een zonevreemde paardenpiste in landbouwgebied

VooruitgroenXL roept N-VA en VLD op om geen vergunning te verlenen voor een zonevreemde paardenpiste in landbouwgebied aan de Fossebaan in Wambeek. N-VA en VLD hebben momenteel drie leden in het college van burgemeester en schepen. CD&V eveneens maar de burgemeester mag in dit dossier niet meestemmen. De beslissing ligt dan ook in handen van N-VA en VLD.

VooruitgroenXL meent dat het juridisch niet kan om voor de sportpiste een vergunning af te leveren in landbouwgebied. Dat kan enkel nadat er voor het bedrijf een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd opgemaakt en de ingepalmde landbouwgrond elders werd gecompenseerd.

Het departement Landbouw en Visserij gaf al eerder een ongunstig advies. Het vindt dat de sportstalactiviteiten van het bedrijf de hoofdzaak uitmaken van haar bedrijvigheid en het dus niet thuishoort in landbouwgebied.

Ook de gemeentelijke omgevingsambtenaar oordeelde al dat er geen wedstrijden konden worden toegelaten op de locatie die het voorwerp uitmaakt van de vergunningsaanvraag.

Ook het departement Omgeving Vlaanderen stelde dat een eerder collegebesluit een onduidelijke en betwistbare rechtsgrond heeft voor de georganiseerde en geplande wedstrijden op de betrokken locatie.

Een tijd geleden kwam aan het licht dat de gebouwen niet werden geplaatst op de door de (illegale) bouwvergunning voorziene plaats waardoor het bedrijf nu een nieuwe aanvraag heeft ingediend. Het nieuwe college met N-VA en VLD mag daar niet op ingaan. De wet is voor iedereen gelijk, besluit Guido Van Cauwelaert, gemeenteraadslid van VooruitgroenXL