PIFABDJNHBBG

Wie de recente evolutie binnen onze gezondheidspolitiek volgt, weet dat je een formulier dient in te vullen bij terugkeer uit het buitenland tenminste als je langer dan 48 uur bent weggeweest.

Niet anders dan in de ons omringende koninkrijken, graafschappen, heerlijkheden en vrijstaten dient dit ook te gebeuren in onze Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO). In het buitenland heet dit een PLF, Passenger Location Form. Een te moeilijke Engelse term voor de 48 inwoners van onze geliefde enclave vond onze Voorzitter. Pachter Petrus werd om advies gevraag want hij zit via zijn vier koeien in de internationale handel.

Ik zie daar een lezer meewarig het hoofd schudden…?

Kom maar eens kijken, ze staan hier in de rij voor de gegarandeerde PFOS-vrije melk van hem, allez van zijn koeien. De twee bruine leveren de beste chocolademelk van de verre omtrek en de twee witte koebeesten een witte romige massa waar je zomaar de boter kan afschuimen.

Maar we dwalen af, verleid door de lokale lekkernijen. Pachter Petrus stelde voor om een eigen makkelijkere naam te gebruiken voor ons controleformulier: PIFABDJNHBBG.

De eenvoud zelf vonden onze Doorluchtige Voorzitter en zijn onderdaan: “Persoonlijk Informatie Formulier Als Bewijs Dat Je Naar het Buitenland Bent Geweest”. Daar kunnen ze in het naburige koninkrijk nog een punt aan zuigen, eenvoudig en voor iedereen te begrijpen. En in het Nederlands, tot nader order nog steeds onze voertaal!

Wie dus onze Onafhankelijke binnenkomt na een weekje Wammek of Liekert bos dient dit voor te leggen aan onze twee strenge controleurs die nog een dure opleiding volgden via kamp Waes. Gisteren werd er nog iemand geboeid afgevoerd tot bij onze hoogste instantie: onze grote Roerganger. Het bleek echter om een fout te gaan want het was een neef van Angèle die terugkwam uit Ibiza zonder PIFABDJNHBBG… Wat de twee inspecteurs niet wisten: de familie van de Voorzitter is vrijgesteld van deze strenge formaliteit, ze genieten immers immuniteit. (Niet voor de vieze russen)

Soms lijkt onze kleine wereld op de grote…

Belleman