Pleidooi

Misschien mag het nu. De man zelf is politiek onschadelijk in deze tijden en hij heeft de leeftijd bereikt waarop ambitie beneden aan de ladder ligt, mag ook na al die tijd.

Ik spreek over onze oud-burgemeester Gerard Platteau die na al die jaren misschien wel de titel van ere-burgemeester mag krijgen. Hij was het die na de fusie in 1976 Ternat op de Brabantse kaart zette. 24 jaar was hij voltijds burgemeester tot in 2000 om dan, weliswaar wat in mineur, de fakkel door te geven aan Ronald Parys.

Al die jaren had hij de Ternatse politiek gedomineerd. Als er ergens een mogelijke tegenstander het hoofd boven het maaiveld uitstak, verdween hij/ zij in de grote krabbenmand van de toenmalige lijst van de burgemeester (eerst CTL Centrumlijst, nadien LVB). Wie braaf was, kreeg lekkers wie stout is de roe. Eén ding was zeker Gerard bestuurde zo alomtegenwoordig dat de oren van de toenmalige oppositie vaak hebben geflapperd. Meer nog: ieder die politiek wou meespelen diende bijna de vinger te komen opsteken.

Soms was hij stout in zijn almacht van toen, soms was hij lief en vriendelijk maar één ding was zeker: je ging hem niet zomaar voorbij. Inderdaad in andere tijden niet te vergelijken met nu, maar toch mogen we hier rustig spreken van een politiek patriarch die het spel meesterlijk beheerste.

Hij is 89 jaar. Misschien het moment om deze man zijn ere-burgemeesterschap te gunnen als blijk voor wat hij al die tijd heeft betekend voor een Ternat dat zoekende was na de fusie? Vindt hier iemand van de huidige bestuurders nog de tijd voor?

Belleman