Politieke onrust regeert

Een talrijk publiek in de zaal en zenuwachtige gemeenteraadsleden, de ingrediënten voor een beladen gemeenteraad in Ternat. Er stond dan ook een wissel van de meerderheid op de agenda na de ingediende moties van wantrouwen, door CD&V-Volks tegen haar coalitiepartner Voor Ternat (VT). Onenigheid over de mogelijke bouwstop binnen Ternat lijkt aan de basis van het wantrouwen te liggen.

Na een waardige inleiding door gemeenteraadsvoorzitter Hannes Verdoodt (VT) werd deze vervangen door Arno de Paepe (N-VA). Schepen Kris de Meuter (VT) had ernstige en emotievolle bedenkingen over de manier waarop iedereen op de hoogte was gebracht en waarom net 1 punt waarover men oneens was, reden was voor deze vertoning. De voornaamste dirigent van dit alles, schepen Gunther Desmet (CD&V-Volks), sprak in zijn antwoord over overspel, iets wat door de nieuwe oppositie op hoongelach werd onthaald.

Dan was er de opgemerkte tussenkomst van twee dames. Sophie Claeys zei dat ze de N-VA verliet wegens niet akkoord met dit politieke spel, ze gaat zetelen als onafhankelijke. Bij N-VA was er trouwens nog een opgemerkte afwezige: Kristof de Leeuw, een actief gemeenteraadslid, stuurde zijn kat.

Anna Parys (VT), maakte nadien de nieuwe voorzitter attent op een wettelijke fout in de motie van wantrouwen tegen haar als Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (vroegere OCMW), er stond geen vervanger vermeld. Dit maakt dat zij blijft zitten als lid van VT, ook in het college, en haar vervanging pas op een volgende gemeenteraad kan gebeuren. Hilariteit alom.

Het nieuwe college werd door de nieuwe meerderheid (CD&V-Volks, N-VA, Open VLD) gestemd. VT en VooruitGroenXL vormen de nieuwe oppositie. Burgemeester Michel Vanderhasselt, die geen woord zei tijdens de ganse zitting, krijgt een nieuw schepencollege bestaande uit: Gunther Desmet en Geert De Feyter (CD&V-Volks) en daarnaast de nieuwe Schepenen Sven De Paepe (N-VA) en Steve Convents (Open VLD). Anna Parys (VT) blijft er voorlopig de vreemde eend in de bijt als lid van een partij die in de oppositie zit.

Dat deze ganse affaire nog een staartje krijgt staat in de sterren geschreven. Wat deze interventie te maken heeft met het belang en het welzijn van de Ternatse burger, de reden waartoe ze aangesteld zijn, is mij een raadsel. Feit is dat er onderhuids ernstige belangen meespelen waarvan de burger vrijwel niet op de hoogte is. De toekomst zal het uitwijzen. We kregen al een eerste noodlanding, alstublieft geen tweede? Daar wordt niemand beter van?

Belleman