POM, SPEK en PRUP

Het is geen verhaal van Tiny of Nijntje maar keiharde realiteit in Ternat. De hogere overheid (Vlaams gewest, gevolgd door provincie) besliste in het verleden dat Ternat een Specifiek Economisch Knooppunt (SPEK) werd, een gebied waar industriezones kunnen ontwikkeld.

In het kader van het Vlaamse structuurplan zorgde de provincie voor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de Ternatse industriezones. Ben je nog mee? Het vorig bestuur van de gemeente Ternat ging hiermee akkoord. Een direct gevolg was de bouw van “The Leaf” (en wat nog volgt die kant van Vitseroel). Nu volgt de rest van de geplande zone, het gedeelte rechts onder het rond punt als je van Asse komt. (Zie plan).

De POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) kwam gisteren in de gemeenteraadscommissie tekst en uitleg geven. Het was een staaltje van transparante planning en gepaste informatie van de burger. Het komt natuurlijk op een moment dat Ternat en zijn inwoners geen stokken meer in de wielen kunnen steken. Laat ons zeggen open beleid over een punt dat al in 2013 werd beslist.

Net op tijd, vijf jaar na datum. Je voelt echter dat dit nieuwe bestuur werk wil maken van openheid, wat in het verleden niet altijd gebeurde. We willen zeker niet naïef zijn en blijven dus alert. Waar grote belangen spelen, gebeuren gesprekken soms in (te) kleine kamertjes.

Het betreffende perceel is ruwweg zo een 50.000 m² groot. Opmerkelijk was dat burgemeester Vanderhasselt de vergadering verliet want zijn transportbedrijf is met een perceel van 17.300 m² betrokken partij bij deze nieuwe ontwikkeling. Schepen Desmet gaf de nodige uitleg samen met de POM.

De nieuwe zone krijgt een centrale weg twee vrachtwagens breed met daarnaast een fietspad. Deze weg dient te ontsluiten via het rondpunt. De zone krijgt een 15 meter brede groene buffer de kant van Asse (noorden) en een kleinere voetgangersontsluiting richting steenweg omdat daar een nieuwe bushalte komt.

De oppositie, bij monde van Sven de Paepe en Kristof De Leeuw, hadden ernstige bedenkingen bij deze ontwikkeling gezien de verkeersproblematiek die Ternat al kent. Schepen de Smet zei dat we ons geen illusies moeten maken: de eerste vijf jaar zijn er behalve de aanpassing ter hoogte van het afrittencomplex geen budgetten voorzien voor een verbetering van de verkeersituatie op de Assesteenweg. Hij alludeerde ook op nog eens 50.000 à 60.000 m² bijkomende distributie in Vitseroel. De situatie zal de eerste jaren dus niet verbeteren, wie Ternat zegt denkt aan een vrachtwagen.

Eigenlijk is het een regelrechte schande dat dergelijke belangrijke inplanting als SPEK vroeger werd goedgekeurd boven de hoofden van de Ternattenaren zonder eerst een degelijke oplossing voor de verkeersproblematiek die iedereen al jaren kent. Niet POM en SPEK maar je reinste Kafka en belangen die we niet mochten weten?

Belleman