Project site Sun Chemical voorgesteld

Voor de ouderen onder ons was het Sikkens, voor de wat minder ouderen Sun Chemical. Wat de nieuwe naam wordt van het bedrijfsterrein aan de Donkerstraat is voorlopig nog een open vraag.

Ontwikkelaar Bambus gaf gisteren een infovergadering over de plannen om zo de buurt in te lichten. De aanwezigen konden nadien in persoonlijke gesprekken hun vragen stellen. Eén constante: de vrees voor overlast voor de buurt. Een onrust die men probeerde weg te nemen door aan te tonen dat het gaat om een beperkte verkeerstoeloop die dan nog omgeleid wordt via de Steenbergstraat en de brug over de E40. Dus eigenlijk moet er in theorie geen wagen via de Donkerstraat komen. Als er toch zwaar verkeer via hier komt, wordt dit geregistreerd door camera’s en zal men de nodige maatregelen (laten) nemen.

Het wordt een “warehouse" met 14 laadkades en aanpalend kantoorruimte. Heel wat anders dat het prestigieuze eerste project dat in 2016 werd voorgelegd en waarbij nog sprake was van een hoge toren als “landmark” voor Ternat. Wat nu voorligt is braaf en wordt vooraan en achteraan “vergroend” om de hinder voor de buurt te beperken.

Het zal in alle geval minder hinder opleveren dan de voorgaande bedrijven op dit terrein. Van de andere kant is het echter een gemiste kans om op deze site, aanleunend bij een woongebied, een innovatief centrum te vestigen waar plaats is voor nieuwe bedrijfjes en technologie.

Het blijft het klassieke denken in Ternat: een bedrijventerrein wordt meestal een bijkomende vestiging voor logistiek. Ook nodig natuurlijk, hoor ik jullie denken. Vraag echter blijft: dient er nog oppervlakte bij te komen in Ternat? Achter het groene koopparkje ligt er ook nog een kleine 60.000 m² te wachten om ingericht te worden. En dat zeggen we nog niets over het nieuwe bedrijventerrein aan het rond punt van de Morette waar ook, wat dachten jullie, logistieke bedrijven hun plaats gaan vinden in de hopeloos vastzittende file van Ternat.

Voor eigenaar Bambus was deze infoavond een stap in de procedure. Een stap die in openheid gebeurde. Als de plannen doorgaan, wat we vermoeden, wordt het terrein grondig gesaneerd vooraleer men kan beginnen bouwen.

Belleman