Quo Vadis VLD?

Op ons artikel over de schorsing van de beslissing van de lokale VLD om Angelo Van Wilderen aan te stellen als lijsttrekker kwam reactie van betrokkene zelf. Daar we hier alles in objectiviteit trachten weer te geven, geef ik jullie bij deze de inhoud. Ik denk dat vooral het citaat tussen aanhalingstekens, overgenomen van de beslissing van de Statutaire Commissie voor Angelo hier van belang is.

‘Gezien de negatieve naklank van het woord manoeuvres wil ik graag het volgende citeren m.b.t. de beslissing van de Statutaire Commissie in mijnen hoofde:

“De klacht ten aanzien van Angelo Van Wilderen is ongegrond daar hij nergens kan aangewezen worden als medeverantwoordelijke voor de schending van een statutaire bepaling.”

Het is nu aan het bestuur om hun werk te doen inzake timing en structuur. Tot zover Angelo Van Wilderen.

Reactie Belsack

Dezelfde avond kwam er ook reactie van Rutger Belsack die door de vorige, vernietigde beslissing binnen de VLD geen kansen meer kreeg en zo zijn politieke toekomst zwaar gehypothekeerd zag.

Hij verwijst in eerste instantie naar de beslissing van de commissie maar doet ook een oproep tot de lokale voorzitter: “Nu is het moment dat voorzitter Jean Dooms samen met ons werkt aan een geloofwaardig liberaal project dat ook weerspiegeld wordt door de mensen die Ternat al jaren blauw kleuren”

Hij gaat verder met te zeggen dat hij de hoop niet had opgegeven: “Samen met schepen Hilde Van Overstraeten en voormalig OCMW-voorzitter Marc Faes is hij in alle stilte blijven voortwerken aan hun ideaal: een sterk Open VLD dat zich voor het eerst in 30 jaar weer aanbiedt aan de Ternatse kiezer.”

Het bericht gaat verder:” Het idee om als Open VLD naar de verkiezingen van oktober te gaan met mensen die hun strepen hadden verdiend, aangevuld met enkele veelbelovende nieuwkomers, onder wie Yasmine Verhofstadt (bestuurslid van Jong VLD Nationaal) leek evenwel geen lang leven beschoren.” Hij verwijst hier naar de stemming die fout afliep en nu vernietigd werd door nationaal.

“Nu het liberale idealisme weer de bovenhand heeft gehaald, is het tijd om verder te bouwen aan de toekomst van Open VLD in Ternat”, vervolgt Belsack. “Wij willen verder met de echte liberalen, wars van elk opportunisme”. Het is een duidelijke oproep van Rutger Belsack om de liberalen weer op het spoor te krijgen. Het is ook een oproep tot vernieuwing.

Om dit te laten slagen, zal er heel wat goede wil rondom de tafel dienen opgebracht. Oude en nieuwe vetes en ambities zullen dienen gefileerd en soms aan de kant geschoven. Als men het echt meent dat een politieke partij zoals VLD wat kan betekenen voor de Ternatse samenleving, laat men de messen beter thuis.

Wat doen de blauwe politici die inmiddels reeds ergens anders onderdak vonden? Marc Faes vertelde het me: hij blijft bij “Voor Ternat”, hij krijgt er de voorlaatste plaats. Krijgt Hilde Van Overstraeten haar plaats als blauwe politica en schepen? Wat doet Chantal Denuit als voorzitter van de Liberale Senioren Club? Is er via de plusaanduiding van open VLD nog een plaats voor oud-burgemeester Parys?

Zoals je kan merken nog heel wat vragen. Een voorlopig laatste vraagje in deze toch wel netelige kwestie: wat doet de Jong-VLD Ternat in deze? Deze afdeling wordt immers geleid door Dante, de zoon van Angelo. Is hier ook opnieuw plaats voor nationaal bestuurslid Yasmine Verhofstadt?

Tijd brengt raad, maar veel tijd blijft er echt niet meer over.

Belleman