Raap je ballen zelf op!

Dit is niet de raad van een uroloog na een wat wankele ingreep maar een gepast advies als je gaat tennissen.

Eigenlijk is dit overbodig want je kan werken met een jokari. Zo een plankje waar de bal met een rekker, liefst lang genoeg, weggeslagen wordt. En ja de bal komt netjes terug. Niemand nodig, geen tegenspeler, geen ballenraper. Wel wat plaats want op een klein terras zie ik je dit niet doen.

Eigenlijk logisch dat je instaat voor eigen ballen, een fietser pompt toch ook zijn banden zelf op voor vertrek? Eden poetst toch ook zelf zijn schoenen?

Inmiddels heeft Ben onze Minister met wat actieve trekjes een nieuw vak ingevoerd in het onderwijs: tellen. 1,2,3,4. En dan herbeginnen: 1,2,3,4. Dit op vraag van de vele hoofden van politie die ons land rijk is. Zij stelden immers tijdens het voorbije weekend vast dat heel wat burgers deze vaardigheid ontbreken. Toen men de zoveelste PV opmaakte kwam een eminent lid, laten we hem Pol noemen, van de verbaliserende diensten op het idee om groepen, hordes, meutes eens hardop te laten tellen. En wat bleek? Het getal vier werd zelden gehaald, het was meestal zes of acht. Een lid van een blauwe partij telde in Sint-Truiden zelfs tot 15, het cijfer vier was hem vreemd. Meer gestudeerde overtreders probeerden nog het trucje: 1,2,2,2,3,3,3,4. Een zware onderschatting van de politiediensten die op hun hoede waren maar het ook op hun geüniformeerde heupen kregen.

Ook de lengtematen worden best opgefrist op school, aldus actieve Ben. Anderhalf werd nog vaak niet goed begrepen. Het gaat om meter, niet voet (Wikipedia: de lengte ervan werd in 1958 internationaal vastgelegd via de inch. Een inch is exact gelijk aan 2,54 cm en er zitten 12 inches in één voet. Hiermee is een voet 304,8 mm = 0,3048 m. Eén meter is dan dus 1/0,3048 ofwel ongeveer 3,28 voet.) Anderhalve voet is dus geen anderhalve meter, aldus de minister zonder mondmasker. Gelukkig beschikken de getrainde politiemensen over een rekstok van anderhalve meter waarmee de van krommen haas gebarende overtreder meteen op zijn juiste plaats kan gezet: 150 cm van mekaar.

Het wordt tijd dat de scholen opengaan! Ouvrir une école est fermer un institut psychiatrique.

Belleman (vanop veilige afstand)