Reactie Jean Dooms voorzitter Open VLD Ternat

Beste lezer.
Zoals jullie inmiddels weten, rommelt het intern binnen de Open VLD van Ternat. Na in een vorig artikel een kleine reactie van Angelo Van Wilderen en schepen Rutger Belsack te hebben gepubliceerd kregen we een uitgebreide reactie van Voorzitter Jean Dooms.
Ze is vrij ingrijpend, voorzichtig gezegd...
Ik geef ze hieronder integraal weer met tikfouten en wendingen zoals geschreven door Jean Dooms.
Weet echter dat het niet mijn bedoeling is om de verdeeldheid binnen de VLD-rangen verder aan te wakkeren. Dit is dan ook het laatste dat ik hierover voorlopig publiceer tenzij er een nieuw positief project uit voorkomt. Dan zal je dat opnieuw hier kunnen lezen.
Het vergt wat moed en doorzettingsvermogen maar geeft opnieuw een andere kijk op deze onverkwikkelijke zaak.

Belleman

"Wie gelooft die mensen nog...?

Onze redactie had de eer van een gesprek te hebben met de Voorzitter van de Open Vld Ternat , zijnde de Heer jean Doorns die ons het volgende wenst mee te delen :
Naar aanleiding van de recente persartikels zie ik het als mijn plicht als Voorzitter van de Open Vld Ternat het stilzwijgen te doorbreken en het één en het ander te verduidelijken en in het juiste daglicht te plaatsen.

Ik ben sinds 1963 lid van Open Vld Ternat , toen nog de PVV en ik ben 25 jaar schepen geweest in Ternat en op dit ogenblik ben ik Voorzitter van de gemeenteraad.
Dit alles is enkel mogelijk geweest door steeds een objectieve en eerlijke politiek te voeren. Ik heb dus geen lessen te krijgen van Rutger Belsack die nog niet zo lang bestuurslid is van de Open Vld Ternat , namelijk oktober 2016.
Bij de statutaire commissie van Open Vld heeft hij samen met anderen o.a. Mevrouw Hilde Van Overstraeten (werkzaam op het kabinet van Maggie De Block), Mevrouw Chrisitiane Cautaerts (werkzaam bij Open Vld) , Mevrouw Yasmine Verhofstadt ( bij Jong VLd nationaal) , Mevrouw Chantal Denuit ( Voorzitster liberale seniorenclub ) , Mevrouw Sonja Deneef, Mevrouw Marleen Platteau (werkzaam op het kabinet van Sven Gatz) , de Heren Marc Faes ( werkzaam geweest binnen Open Vld) , Jacques Van Rossem , Marc Crabbe , Raymond Willems een klacht ingediend tegen de verkiezing van Angelo Van Wilderen als lijsttrekker van Open Vld Ternat , waarbij hij zich sterk maakte voor de 10 anderen. Mevrouw Sonja Deneef en de Heer Marc Crabbe hebben zich gedistantieerd van deze klacht daar ze van niets wisten en deze bovendien geenszins hebben ondertekend.

Op 04/05/2018 werd de klacht toegelicht door Rutger Belsack , Marc Faes en Mevrouw Hilde Van Overstraeten. Er werd o.a. door Rutger Belsack gevraagd aan de statutaire commissie en dit is werkelijk het toppunt van een zogenaamde liberaal :
" Dan ook te verbieden dat in de gemeente Ternat een lijst onder de naam Open Vld bij de komende gemeenteraadsverkiezingen mag opkomen ";
en nu ineens werpt hij zich in de pers op als de grote liberaal , van totale ongeloofwaardigheid en hypocrisie gesproken , temeer daar Rutger Belsack op 18 mei 2018 , voor uitspraak van de statutaire commissie , namelijk 28 mei 2018 , het volgende in het Laatste Nieuws liet verschijnen en ik citeer :
"Dat is ook het geval voor Rutger Belsack, eerste schepen, die bekendmaakt dat hij aan een nieuw politiek project werkt. Belsack heeft een lidkaart van Open VLD, maar met die partij heeft hij gebroken. De breuk ontstond nadat de partij besliste om Angelo Van Wilderen, die overkwam van CD&V, aan te duiden als lijsttrekker. "Die beslissing was in mijn ogen niet geloofwaardig", meent Belsack. "Maar ik wil de politiek en mijn collega's niet laten vallen. Daarom ben ik bezig met een nieuw politiek project dat moet uitmonden in een nieuwe partij."
En daarbovenop knoopte hij reeds gesprekken aan achter ieders rug om met anderen daar in hetzelfde artikel staat te lezen en ik citeer andermaal :
"Er waren ook gesprekken met de lijst Voor Ternat om eventueel tot een kartel te komen maar we gaan op hun akkoord ook niet blijven wachten. We kunnen evengoed op eigen kracht naar de kiezer stappen."

De statutaire commissie is op de vraag om niet lokaal op te komen: als OpenVld niet ingegaan- en de commissie heeft noch Angelo Van Wilderen noch mezelf veroordeeld.
Zij vragen wel een herstemming m.b.t. het lijsttrekkerschap , niet meer en niet minder.
De reden is dat in hun ogen de leden van Jong Open Vld en Angelo Van Wilderen en Raymond Willems niet stemgerechtigd waren op de ver,gadering van 15/02/2018 , hetgeen ik heb betwist daar de leden van Jong Open Vld en Angelo Van Wilderen allen op een bestuursvergadering; unaniem werden opgenomen als stemgerechtigd bestuurslid. Hiervan heb ik trouwens van het nationaal bestuur van Open \Ad bevestiging gekregen.

Niettegenstaande dit alles oordeelt de commissie dat.het lijsttrekkerschap moet herstemd worden en dit alles is een gevolg van de grote onduidelijkheid in de oproepingen voor de vergaderingen en de verslagen van de vergaderingen die opgemaakt zijn of wetens en willens niet werden opgemaakt door secretaris Mevrouw Rilde Van Overstraeten.
Rutger Belsack staat sterk onder invloed van linkse elementen binnen de LVB, die trouwens op dit ogenblik leeggelopen is en ondertussen brengt Rutger Belsack zware schade toe aan Open Vld. Nu dat Marc Faes en Chantal Denuit gekozen hebben voor een andere lijst en hij nergens anders welkom is , is hij ten einde raad en wit hij nu terug de brave jongen worden binnen Open Vld , niettegenstaande dat hij en anderen de deelname van Open VId aan de verkiezingen steeds heeft geboycot. Dit was ook het geval met andere liberale initiatieven o.a. de oprichting van Open Jong Vld , het wederom uitbrengen van onze lokale burgerkrant edm...
Hij: was of is met een nieuwe groep: bezig om: naar de verkiezingen te gaan (zie het bovenvermelde) , maar door het vertrek van bovengenoemde personen ( waarbij Marc Faes reeds bevestigde in de pers dat hij niet terugkeert naar de Open Vld ) valt dit zwaar tegen en weet hij eigenlijk niet waar naartoe en werpt hij zich tegen beter weten in .terug: op als " beweerde " liberaal , quod non.

Voor de Jong-Vld is de beslissing van de statutaire commissie een ontgoocheling en zij voelen zich miskend. Nochtans hebben wij een sterke verjonging van Open Vld gerealiseerd wat tevens een doorn in het oog is van Rutger Beisack en zijn beperkte medewerkers.
Ik verzet mij ten stelligste tegen zijn beweringen in verschillende persartikels die gesteund zijn op wishful thinking, verzinsels en leugens en waarbij hij de waarheid alle geweld aandoet. Feit is dat hij niet welkom is bij andere partijen om uiteenlopende redenen en hij wil nu mijn partij in diskrediet brengen. Dergelijk iemand is in mijn ogen niet geschikt om een degelijk gemeentebeleid te voeren. Dit heeft hij trouwens al bewezen in verschillende domeinen o.a. het dossier van het zwembad.

Gezien al het bovenvermelde zie ik in hem ook geen goede lijsttrekker namens Open Vld Ternat noch Mevrouw Hilde Van Overstraeten reken ik daartoe daar en ik herhaal het : zij beiden gevraagd hebben aan de statutaire commissie de Open Vld Ternat te verbieden onder eigen naam op te komen en derhalve verliezen zij elke geloofwaardigheid als kandidaat lijsttrekker maar mijn bestuur zal zich hierover nog moeten uitspreken.
Wordt m.a.w. vervolgd....

Jean Dooms , Voorzitter Open Vld Ternat"