Reactie schepen Belsack op Dooms

 

Beste lezers

Ik geef hieronder integraal (zoals ook ik deed met de reactie van Jean Dooms) het persbericht weer van eerste schepen Rutger Belsack.
Het voorspelt geen goeds voor Open VLD Ternat. Misschien dient er een bemiddelaar uit Brussel gestuurd om de blauw stukken te lijmen, als dit nog kan?
De gemiste kansen stapelen zich op, meewarig om te melden maar wel de trieste waarheid.

Belleman

"Schepen Rutger Belsack: “Ik rond mijn werk af en bekijk wat ik nog kan betekenen voor Ternat”
De lokale afdeling Open VLD Ternat werd door het nationale partijbureau teruggefloten nadat onregelmatigheden werden vastgesteld bij de verkiezing van Angelo Van Wilderen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van Ternat. De onregelmatigheden werden aangekaart door een aantal lokale Open VLD-leden, waaronder eerste schepen Rutger Belsack. Voorzitter Jean Dooms reageerde furieus op deze beslissing door de publicatie van een artikel dat Belsack en de anderen rechtstreeks en ongenuanceerd viseert. De reactie van schepen Rutger Belsack op dit artikel leest u hieronder.

“Het is zeer betreurenswaardig dat een aantal kopstukken van Open VLD Ternat, en in het bijzonder haar voorzitter Jean Dooms, weinig waarde hechten aan de beslissing van de Statutaire Commissie van Open VLD Nationaal die de verkiezing van de lijsttrekker vernietigt.”, zegt Rutger Belsack, eerste schepen van Ternat. “Het gaat hier om een beslissing van een neutraal orgaan dat onafhankelijk heeft geoordeeld dat het bestuur van Open VLD Ternat voorafgaandelijk aan deze verkiezing op onregelmatige wijze werd gewijzigd en daardoor hun stem voor de lijsttrekker dus ongeldig hebben uitgebracht”.

“Dat een voorzitter met dergelijk lange politieke loopbaan, alsook de heer Angelo Van Wilderen zich niet kunnen neerleggen bij een beslissing van Open VLD Nationaal en daarentegen radicaal kiezen voor een openlijk conflictmodel, geeft aan dat elke ratio zoek is”.
“Via een - op zijn minst gezegd - ophefmakend artikel in ‘Belleman Ternat’ heeft de voorzitter ongenuanceerd zijn visie toegelicht onder de vorm van een rechtstreekse persoonlijke aanval aan mijn adres en aan dat van een aantal andere lokale Open VLD-leden. Het is dan ook duidelijk dat hij zijn rol als ‘bemiddelaar’, niettegenstaande mijn uitgestrekte hand, niet meer zal en wil opnemen. Zelfs integendeel”, zegt Belsack nog. “Ikzelf heb geen boodschap meer aan deze uitlatingen en weiger mee te gaan in de gecreëerde polemiek. Daarom heb ik beslist om afstand te nemen van Open VLD Ternat in haar huidige samenstelling en me terug te trekken uit de vooropgestelde verkiezingen tot lijsttrekker.”

“Ik blijf echter onverstoord en met veel inzet mijn werk als schepen verder uitvoeren, met een ploeg van geëngageerde medewerkers. Zo heeft de BIB in Ternat zijn plaats terug opgeëist en is deze uitgegroeid tot een super laagdrempelig kenniscentrum. Daarnaast wil ik het uiterst uitdagend renovatieproject van het Sportcomplex Ternat dit jaar nog tot een goed einde brengen. Bovendien staat alles in de startblokken om samen met de KLJ Wambeek te werken aan broodnodige lokalen op de site van Outdoor Ternat (voetbalvelden KFC Wambeek) en hopen wij ook dat project dit jaar nog te realiseren”.

“Ik kan met trots besluiten dat ik mijn taak als schepen naar behoren heb vervuld en blijf vervullen, in het belang van de gemeente en onze politieke beweging. Met opgeheven hoofd zal ik nu mijn werk afronden en onderzoeken of en op welke wijze ik in de toekomst nog kan bijdragen aan het welzijn van de Ternattenaar.”, besluit Rutger Belsack."