Reactie Wambeekhoeve op persbericht

Op mijn vraag gaf de Wambeekhoeve een reactie op dit persbericht van de gemeente. (Zie persbericht wat verder op pagina). Ik geef hier hun reactie zoals deze mij werd doorgestuurd door Guy, Els, Raf en Kurt.

" Wij appreciëren het feit dat de gemeente aandacht heeft voor de historiek en toekomst van ons bedrijf en bijgevolg een gunstig advies onder voorwaarden verleent.
We benadrukken van onze kant graag nogmaals dat we zeker bereid zijn om bijkomende maatregelen te nemen en dat wij dus al het mogelijke – maar in alle redelijkheid – willen doen om hinder voor de omgeving te beperken en te vermijden. De wijziging van onze plannen zoals die nu in openbaar onderzoek liggen, passen hier trouwens ook in en bewijzen dit ook.
We zullen het advies en daarin voorgestelde voorwaarden dan ook verder bekijken.”

Belleman