Republiek laat van zich horen

Het plebs werd muisstil toen onze Voorzitter van de Onafhankelijke Republiek Overnelle zijn bordes betrad. Wisten jullie trouwens dat hij de enige is met een statig bordes?

Hij wou kond doen van de inhoud van zijn brief die hij aan de heer Van Gucht had geschreven. Eerst dacht hij hem te tweeten maar hij betrouwde deze instelling niet meer daar er al wat boodschappen van zijn collega van over de grote plas waren verwijderd. Een ouderwetse brief met een klevertje met zijn eigen beeltenis zou moeten volstaan. Kort en krachtig, zonder verwarrende PowerPoint, was de inhoud van dit illustere schrijven. Oordeel zelf maar.

Geachte heer Van Gucht

Misschien kunt u erom lachen maar wij, inwoners van de Republiek, vinden het niet langer fijn. Elke dag gaan we vergeefs op zoek naar onze besmettingscijfers in de tabellen van uw Sciensano. Tevergeefs. Kunt u me uitleggen waarom de naburige Vrijstaat wel vermeld wordt en onze Onafhankelijke nog nooit?

Wij doen het nochtans zeer goed: geen enkele besmetting de laatste zeven dagen! Als het goed gaat mag het ook gezegd worden!

Wij kregen graag per kerende uw antwoord op onze belangwekkende vraag.

Een kameraadschappelijke linker

De Voorzitter van ORO

Onze verdienstelijke voorman had de brief alleen ondertekend, de rest van het Centraal Comité, Dafalgan Danira op kop, vonden deze boodschap overbodig. Zijn trots noopte de illustere echter tot deze portkost.

Aansluitend deelde hij ook mee dat de solden binnen de Republiek waren gestart. Er zijn geen winkels, zag ik Danira denken… De avondklok werd verworpen omdat onze grote roerganger beseft dat er binnen de Onafhankelijke wel wat katers ronddolen die enkel buitenkomen als het donker is. Iedereen moet zijn werk kunnen doen?

Belleman