Ronald Parys: tot slot: een nieuw begin?

1976: politiek begin

De verkiezingen van oktober 1976 zijn van belang. Het zijn de eerste verkiezingen die het beleid van een gefuseerd Ternat zullen bepalen. De CTL-lijst van de latere burgemeester Platteau ondergaat voor de eerste maal het oordeel van de kiezers.

Het zijn de verkiezingen waar Ronald Parys voor het eerst wordt verkozen. CTL, de centrumlijst van Gerard Platteau, behaalt meteen 7 zetels en vormt een meerderheid: CTL-VU-BSP, 12 van de 21 beschikbare zetels.

Fred Dielens, Walter De Meuter en Ronald zijn verkozen op een kartellijst VU-BSP en maken samen met twee VU-leden deel uit van de meerderheid. De toenmalige CVP moet met 9 zetels genoegen nemen met de oppositiebanken. Het politieke spel wordt hoog gespeeld.

Als gewoon gemeenteraadslid in de meerderheid is het voor de jonge Ronald een goede leerschool. Hij ziet wat kan, wat niet moet en doet ten gepaste tijde zijn zeg.

1982: in de oppositie

De verkiezingen van 1982 brengen een nieuwe meerderheid. Ronald en Fred Dielens verdwijnen in de oppositie samen met drie mensen van de PVV. Het pas gevormde kartel VU-CTL behaalt 10 zetels en vormt samen met de 8 gekozenen van CVP een meerderheid van 18 op 23. Ronald kan zijn ding doen want het is voor een gewoon gemeenteraadslid boeiender in de oppositie dan in de meerderheid. Voor Ternat een periode waarbij de figuur van Gerard Platteau met zijn vele tentakels en zijn grote aanwezigheid de politiek in Ternat bepaalt. Iedereen wil aanleunen bij het succes van Gerard, wat handig wordt uitgespeeld.

1988: LVB behaalt grote meerderheid

Het worden verpletterende verkiezingen in 1988. Gerard Platteau heeft sterk onderhandeld en iedereen die hij nodig heeft, te vriend gehouden. Het resultaat mag er zijn. De nieuwe Lijst Van de Burgemeester (LVB) behaalt maar liefst 17 van de 23 zetels. De CVP verdwijnt na zes jaar opnieuw in de oppositie. Ronald, Geert Sans en Fred Dielens zitten voor de socialisten in het kartel samen met christen democraten die overkomen van de CVP en hiervoor beloond worden met mandaten.

Voor Ronald betekent het in deze electoraal sterke groep nog even wachten. Een schepenambt zit er niet in. Het is niet zijn stijl om zes jaar te trappelen in de meerderheid Zijn temperament speelt soms op en de toenmalige tenoren beseffen dat er op termijn zal moeten rekening gehouden worden met Ronald Parys. Professioneel gaat het Ronald als curator en lesgever aan de VUB voor de wind maar het politiek beestje zorgt voor blijvende jeuk.

1994: schepen van Onderwijs en Financiën

De verkiezingen van 1994 betekenen voor de LVB een verlies van 15 %, de lijst behoudt echter met 55 % van de stemmen de absolute meerderheid. CVP levert ook 6 % in en strandt op 22 %. De nieuwe lijst GRAS haalt meteen meer dan 21 % van de stemmen, een fenomeen voor Ternat.

Gerard Platteau blijft burgemeester en Ronald wordt schepen voor Financiën en Onderwijs. Als curator mogen de gemeentelijke financiën geen probleem vormen, anders is het gesteld met het Ternats onderwijs dat een woelige periode kent. Lokale afspraken over de verdeling jongens- en meisjesscholen worden niet nageleefd. Hierdoor is de gemeente verplicht de scholeninfrastructuur in Wambeek en Lombeek snel aan te passen aan gemengd onderwijs. Toen was dit geen gemakkelijke opdracht maar achteraf bekeken betekende dit misschien de redding voor het gemeentelijk onderwijs. Ook de overname van de vrije basisscholen in Wambeek gebeurde met Ronald als schepen van Onderwijs.

2000: burgemeester Parys

De verkiezingen van 2000 betekenen voor de LVB opnieuw een stijging van het aantal stemmen tot 61 % wat hen 17 gekozenen oplevert of een ruime meerderheid. CVP-JA zakt verder tot 19 % en behaalt zo vier zetels, GRAS verliest de helft van zijn kiezers en behoudt nog 10 % en twee zetels in de gemeenteraad. Het is een zwaar moment voor burgemeester Platteau die zich door een juridische klacht verplicht ziet het burgemeesterschap af te staan. De keuze valt op Ronald die in moeilijke omstandigheden aanvaardt. Het is duidelijk dat Ronald klaar is voor de job waarvoor hij al die jaren aan politiek doet. Hij beseft ook dat hij er niet alleen voor staat, omringd als hij is door ervaren schepenen. Gelukkig maar want het wordt een rollercoaster die 16 jaar zal duren.

2006-2012

Het kieslandschap verandert, ook in Ternat. Niet alleen door een veranderende samenstelling van de Ternatse bevolking maar ook door de opkomst van partijen die het lokale belang overstijgen. De invloed van NV-A is hiervan het duidelijkste voorbeeld. In 2006 is er het Vlaams Belang dat 2 zetels behaalt. Het monsterkartel CD&V/NV-A/Spa/GRAS behaalt 7 zetels, het breken van de meerderheid lijkt (opnieuw) onmogelijk. LVB behaalt immers nog steeds een comfortabele meerderheid van 14 zetels op 23.

Het wordt echter stilaan duidelijk dat de machtsverhoudingen veranderen. De opkomst van NV-A in 2012 is meteen goed voor 4 zetels maar blijft een magerder electoraal gewicht dan wat deze partij behaalt in Vlaanderen. CD&V dat samengaat met Volks, de eenmansfractie van Fred Dielens, blijft steken op 8 zetels van de 25.

Spa/Groen behaalt 1 zetel die achteraf bekeken van goud wordt voor Guido Van Cauwelaert die op de “wip” zit. LVB is immers met zijn 12 gekozenen verplicht om bij hem aan te kloppen voor een meerderheid. LVB moet voor de eerste maal rekening houden met het feit dat ze niet langer alleen de dienst uitmaken. Ronald Parys beslist om na vier jaar (januari 2017) het burgemeesterschap over te dragen aan lijstgenoot Luc Wachtelaer. Ronald maakt plaats voor nieuwe eerste schepen Rutger Belsack. Hijzelf gaat zetelen als gewoon gemeenteraadslid.

Het einde van het tijdperk Ronald Parys? Wie zal het zeggen, voorlopig moeilijk in te schatten.

Wel wil Ronald geen “schoonmoeder” zijn voor de nieuwe burgemeester die, gezien de krappe meerderheid, de laatste twee jaar van de gemeentelijke legislatuur alle steun kan gebruiken.

Bijhorende foto toont het laatste schepencollege start 2012. Van L nr. R: Kathleen Platteau, Jef Borremans, Marc Faes (OCMW), Ronald, Guido Van Cauwelaert, Armand Van Malderen en Luc Wachtelaer. Kathleen werd vervangen door Hilde Van Overstraeten, Marc Faes door Jean Trembloy, Ronald door Luc, Armand door Linda Billens. Rutger Belsack werd de nieuwe eerste schepen. Volgen jullie nog?

Belleman