Ruimtelijke wanorde

In De Morgen van vandaag staat een verhelderend artikel over het beheer van de open ruimte in Vlaanderen. Of Liever het niet beheren maar de willekeur laten regeren. Misschien moeten de beleidsmensen en hun ondersteunende ambtenaren, ook die van Ternat, dit boek op hun nachtkastje leggen?

De laatste paragraaf van het artikel doet een duidelijke oproep tot een compleet andere visie op ruimtelijke ordening tenslotte bepaalt dit ons aller levenskwaliteit.

Belleman

“Wat is er nodig om het tij echt te keren? Er staan zo'n 3 miljoen woningen in Vlaanderen en daar komen er elk jaar zo'n 40.000 bij. Het is vooral zaak te redden wat er nog te redden valt door ervoor te zorgen dat die op de juiste plaatsen terechtkomen. "De overheid moet grote kuis houden in de wildgroei aan mogelijke afwijkingen", zegt Vloebergh. Die leiden tot de dood door duizend steken. "Elk afzonderlijk lijken die uitzonderingen misschien onschuldig, maar allemaal samen hebben ze een funeste impact op de open ruimte. “Coppens hoopt dat er politici opstaan die het - eindelijk - opnemen voor een betere ruimtelijke ordening. "Er is nood aan visie en middelen", zegt Coppens. "Wie wil er nu niet leven in een land met aantrekkelijke woonkernen, en meer ruimte voor natuur en voedselproductie? Het is niet moeilijk daar een positief verhaal van te maken, maar het gebeurt niet."

Bron: DM vandaag