Samen koken en Nederlands oefenen

Met de huidige stroom vluchtelingen die hun plaats zoeken binnen Europa is het woord integratie een veel gebruikt en in politieke kringen zelfs een bijna versleten woord. We horen grote beleidsprincipes verkondigen die de burger de wenkbrauwen doen fronsen, erger nog, soms ongerust maken.

Belleman wou de kleine praktijk van deze grote problematiek lokaal aftoetsen.

Als vrijwilliger aan de slag in het praatcafé voor anderstaligen bij de Ternatse dienst voor integratie, het is eens wat anders.

Verantwoordelijke is Fri, die sommigen nog zullen kennen van de Ploter. Zij zorgt voor de praktische uitwerking van deze ontmoetingsmomenten voor anderstaligen. Niet alleen voor dit praatcafé, zij coördineert deze integratiedienst met een uitgebreide dienstverlening en werking.

Het principe om de anderstaligen individueel aan te spreken loont. Mensen worden zo direct betrokken en voelen zich na een paar keer mee verantwoordelijk voor deze werking. Het wordt een groep die zich engageert en zo verder Nederlands oefent, ze spreken het zelfs onderling.

Tijdens de veertiendaagse praatcafés krijgen deze mensen, die al een cursus Nederlands hebben gevolgd, volop de kans om hun Nederlands in gesprek met Ternattenaars en elkaar te oefenen. Gespreksonderwerpen zijn dagelijkse dingen en hebben vaak ook te maken met concrete toestanden in Vlaanderen en dus in Ternat.

De toeloop voor dit initiatief is groot. Er zijn ook heel wat vrijwilligers bij betrokken die in een beurtrol door Fri gevraagd worden om mee te werken. Niet alleen de anderstaligen leren wat, ook de vrijwilligers leren heel wat over de gewoonten en geplogenheden van de verre landen waar de cursisten vandaan komen. Het is verrassend en verrijkend.

De laatste bijeenkomst was een kookavond in de Ploter. Niet minder dan 40 mensen kwamen opdagen en zorgden door hun enthousiasme voor een groot succes.

Schotels uit vele hoeken van de wereld werden bereid, samen geproefd en duidelijk geapprecieerd. Tegelijk werd er getaterd en samengewerkt, allemaal in het Nederlands. Sommigen kennen al wat Ternats…

Blijkbaar is samen aan tafel zitten nog steeds het moment van verbondenheid over de verschillende culturen heen. Deze avond bewees met succes dat integratie geen hol woord hoeft te zijn. De talrijke opkomst is een hart onder de riem voor deze Ternatse werking.

Belleman